Mange stressrelaterede sygemeldinger er forbundet med skam og moralske konflikter ifølge forsker Pernille Steen Pedersen. Hun har udviklet nye forskningsbaserede dialogværktøjer, som skal opkvalificere lederne og relationerne på arbejdspladserne med nyt perspektiv på stress.

Opdateret d. 10. juni 2021

Af: Malene Mølgaard, Journalist, foto: Camilla Schiøler

Når lederne falder, så falder de med et brag. Især på det pædagogiske område, hvor lederen både er kaptajnen og samtidig har et stort omsorgsgen for medarbejderne. Sådan lyder det fra Pernille Steen Pedersen, der forsker i stressrelaterede sygemeldinger, og hvad der kan ligge bag.

»Jeg oplever ekstrem stor skam hos lederne, som handler om at gå på kompromis med ledelsesfagligheden. De føler stor skyld, når medarbejderne bliver stresssygemeldte. Det, der stresser lederne mest, er, at de ikke kan give medarbejderne den ledelse, de har brug for, fordi de ikke har tid nok til personaleledelse. Hvis de hele tiden føler sig utilstrækkelige, så kommer skamfølelsen,« siger Pernille Steen Pedersen.

Som post.doc på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS forsker hun i, hvordan ledere og medarbejdere reagerer på stressrelaterede problemstillinger og har fundet to afgørende faktorer: skam og moralske konflikter.

»Det ligger i jobbet, at ledere skal kunne klare mere end andre, men det er helt normalt at komme til kort i forhold til at håndtere personalemæssige problemstillinger og konflikter. Og der har jeg en fornemmelse af, at pædagoguddannede ledere stiller højere krav til sig selv om, at det burde man netop kunne håndtere,« siger hun og fortæller, at desværre holder alt for mange ledere skammen for sig selv – indtil de til sidst falder med et brag.

Et fælles sprog

Forskeren mener, at lederne skal klædes bedre på til at håndtere deres egen stress og forstå egne reaktionsmønstre. Hendes seneste to års forskning har handlet om at udvikle et sprog for de følelser, der gemmer sig bag stressreaktioner generelt. Det har resulteret i lavpraktiske dialogværktøjer med nye perspektiver på stress og på årsagerne bag, som skal forebygge stressrelateret sygefravær, både hos ledere og medarbejdere.

»Nogle har brug for en leder, der lægger en ramme eller sætter barren. Andre har brug for bare at blive lyttet til. Nogle har brug for kolleger, der af sig selv kommer og giver et nap med, mens andre har brug for ro til selv at få et overblik,« forklarer Pernille Steen Pedersen.

Den indsigt skal de nye værktøjer bidrage til at skabe en samtale om på arbejdspladsen.

»Når vi arbejder under pres, sker der noget med vores behov. Det handler om at få et fælles sprog for det, så vi ikke tager fejl af hinanden. Og her kan lederen hjælpe folk til at få en god følelse i maven, også selvom det er nødvendigt at gå på kompromis. Og ja, det er rigtig svært at være leder. Men jeg prøver at gøre det lettere ved at give afsæt for nogle dialoger, som kan have stor gavn for medarbejdernes moralske konflikter og lederens oplevelse af at slå til.«

 

Om materialerne

Dialogmaterialerne, som er gratis for kommunale arbejdspladser, består af tre slags pjecer med information om nye perspektiver på stress samt øvelser og dialogspørgsmål, som kan bruges på personalemøder, MUS-samtaler eller temadage.

Materialet er baseret på Pernille Steen Pedersens forskning i skam og moralske konflikter som baggrund for stress.

De kan downloades gratis her.