De kuldsejlede forhandlinger om en ny overenskomst giver medlemsfremgang i BUPL og andre fagforbund. BUPL glæder sig over, at flere vil med i fællesskabet.

Opdateret d. 20. juni 2018

Af: Trine Vinther Larsen (Journalist),

Forhandlingerne om en ny overenskomst for pædagoger og andre offentligt ansatte er brudt sammen, og truslen om storkonflikt har sat gang i medlemstilstrømningen i fagforbundene.

Det er også oplevelsen i BUPL’s medlemsafdeling, hvor medlemskonsulent Birgitte Meyer-Frederiksen modtager særligt mange henvendelser om indmeldelse.

»Vi modtager mange opkald med henblik på indmeldelse i fagforeningen. Mange kan ikke modtage konfliktunderstøttelse, men vil gerne være en del af fællesskabet,« oplyser hun.

Glæder hovedkasseren

BUPL kørte i efteråret 2017 en kampagne for at få uorganiserede pædagoger til at tilslutte sig fællesskabet og sikre sig muligheden for at kunne få konfliktunderstøttelse.

Indmeldelserne kommer til trods for, at BUPL fra 2. januar 2018 har måttet lukke strejkekassen, således at kun medlemmer, der var meldt ind før denne dato, kan få konfliktunderstøttelse i tilfælde af strejke og lockout. Dog med undtagelse af nyuddannede og nytiltrådte pædagoger og i særlige situationer, er der givet dispensationer.

Hovedkasserer i BUPL og medlem af forretningsudvalget, Lasse Bjerg Jørgensen, glæder sig over, at flere alligevel vil med i fællesskabet.

»Alle er velkomne. Jo flere vi er, jo stærkere er vi. Formanden står stærkere i overenskomstforhandlinger og tillidsfolk, ledere og pædagoger står stærkere på arbejdspladserne. Der er flere årsager til tilstrømningen lige nu, men når man kommer, selvom man ikke kan få konfliktunderstøttelse, viser det en forståelse af, at vi skal stå sammen som fællesskab for at modstå presset fra arbejdsgiverne,« siger han.

992 flere medlemmer

At fællesskabet vokser, underbygges af en opgørelse fra BUPL’s medlemsafdeling, som viser, at alene fra januar 2018 til marts 2018 er medlemstallet steget med knap 992 medlemmer til 52.674 erhvervsaktive medlemmer.

Året før var udviklingen også i stigning, men medlemstallet i marts 2017 var blot 51.727 svarende til 947 færre medlemmer, end BUPL nu kan bryste sig af.

Allerede i efteråret 2017 kørte BUPL en overenskomst-kampagne på sociale medier for at få uorganiserede pædagoger til at melde sig ind og blandt andet derved sikre sig konfliktunderstøttelse i tilfælde af konflikt, men også andre indsatser har spillet ind på de stigende indmeldelser.

»Jeg oplever generelt en anderledes stemning omkring BUPL, og at vi i højere grad bliver tilvalgt for en lang række gode indsatser. Mange lokale initiativer har skabt stor værdi for medlemmerne, vi har indført en kollektiv lønsikring for alle, og så er der vores indsatser for de nye studerende i januar og selvfølgelig også vores overenskomstkampagne. Så det er ikke overenskomstforhandlingerne alene, der gør det, men til de mange, vi ser komme nu, også selvom de ikke engang kan modtage konfliktunderstøttelse, kan jeg bare sige tak på fællesskabets vegne,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Medlemstallet stiger stærkt fra januar 2018 (Se den pink kurve). Kilde: BUPL’s medlemsafdeling.

Tilgang undrer organisationer

Også Dansk Sygeplejeråd og FOA oplever en usædvanlig stor stigning i medlemstallet efter nytår, selvom dette var skæringstidspunktet for indmeldelse, hvis man skulle sikre sig ret til konfliktstøtte fra organisationernes strejkekasser. Det viser en rundringning, som DR.dk har foretaget blandt flere faglige organisationer.

Den øgede tilgang vækker undren i organisationerne, men ligesom Lasse Bjerg Jørgensen påpeger, mener de, at det handler om solidaritet med sit fag.

BUPL’s hovedkasserer ser det også som solidaritet med de 800.000 andre offentligt ansatte, som potentielt skal ud i storkonflikt.

»Også på organisationsniveau har vi fået skabt et historisk fællesskab i fagbevægelsen, og jeg tror, at det bidrager til, at man tænker, at det her bliver jeg nødt til at være en del af, for det er en vigtig og alvorlig kamp, og vi må stå skulder ved skulder alle os, der arbejder på det offentlige arbejdsmarked,« siger han.

Bare de bliver

Da pædagogerne sidst strejkede i 2008 var medlemstilgangen også stor, men i 2009 forduftede 1.500 medlemmer, viser tal fra BUPL’s medlemsafdeling.

Lasse Bjerg Jørgensen håber, at de nye BUPL-medlemmer, der kommer på baggrund af den truende storkonflikt, også vil blive, når slaget er udkæmpet, eller konflikttruslen er drevet over.

»Kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår vindes jo ikke i en overenskomstforhandling. Det er et langt, sejt træk, så vi har brug for alles støtte og opbakning også til de fremtidige kampe,« siger han.

Hver femte står udenfor

BUPL’s organisationsprocent er i dag godt 80 procent, hvilket betyder, at knap 20 procent af pædagogerne er uorganiserede eller medlem af en gul fagforening. De vil i tilfælde af strejke og lockout fortsat skulle gå på arbejde – eventuelt skal de gå gennem blokader af strejkende kollegaer for at komme ind på arbejdspladsen.

»Det er jo et brutalt billede. At man har stået uden for fællesskabet har måske ikke fyldt særligt meget i hverdagen, men det bliver jo rigtig tydeligt, hvis konflikten bryder ud,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.