Hvis det kommer til storkonflikt, er pædagogerne i Børnehuset Søndergård i Måløv klar til at kæmpe for bedre vilkår og mere anerkendelse. Både fra deres kommune, fra forældrene og fra samfundet.

Udgivet d. 22. marts 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist), Jeppe Carlsen (fotograf)

Vi ønsker ikke en konflikt, men hvis det kommer dertil, så er vi parate til at kæmpe for bedre vilkår. Sådan er holdningen blandt mange pædagoger, også i Ballerup Kommune.

For utilfredsheden ulmer blandt pædagogerne i Ballerup. Utilfredshed med, at kommunen forringer deres vilkår. Utilfredshed med den generelle mangel på anerkendelse, som de møder fra mange forskellige sider. Og nu også utilfredshed med de kuldsejlede overenskomstforhandlinger, der ellers skulle have ført til en i deres øjne velfortjent lønstigning.

»Vi er så klar,« siger Louise Hvidsø, der er pædagog i Børnehuset Søndergård i Måløv.

Børn&Unge møder hende sammen med tre kolleger i den integrerede institution med plads til 120 børn for at høre om deres syn på de kuldsejlede overenskomstforhandlinger. Samtalen kommer hurtigt ind på en såkaldt forhåndsaftale mellem BUPL Storkøbenhavn og Ballerup Kommune, som kommunen nu har opsagt.

Aftalen betyder, at pædagogerne i Børnehuset Søndergård oven i grundlønnen får tillæg, som gør det mere attraktivt at arbejde som pædagog i Ballerup end i nabokommunerne.

»Hvis man vil have gode pædagoger, handler det selvfølgelig også om at give os en ordentlig løn. Uden forhåndsaftalen bliver det sværere at rekruttere gode kolleger,« siger tillidsrepræsentant Camilla Nielsen.

Mere værd

Netop løn har også været et af de store stridspunkter under overenskomstforhandlingerne, hvor BUPL og de øvrige fagforbund på det offentlige område har krævet reelle lønstigninger. En kamp, pædagogerne i Børnehuset Søndergård er klar til at gå i konflikt for.

»Vi bliver ikke anerkendt for det kæmpe store arbejde, vi udfører. Tværtimod får vi dårligere og dårligere forhold. Er det urimeligt, at jeg får en løn, som svarer til den uddannelse, jeg har taget, og den professionelle indsats, jeg yder for det danske samfund hver dag,« spørger Louise Hvidsø.

»Vi har ellers i mange år prioriteret de bløde værdier frem for løn. Mange, især de ældre pædagoger, har ikke ønsket højere løn, hvis det blev på bekostning af den nære tid med børnene,« bryder Camilla Nielsen ind.

»Men nu er der økonomisk opsving, og det skal vi også have del i,« tilføjer hun.

Tydelige signaler

Johnnie Houman Hansen har ikke været i konflikt før. Alligevel ved han godt, hvad han vil sige til forældrene, når han skal forklare dem, hvorfor de ikke kan aflevere deres børn i daginstitution.

»Vi skal være tydelige om, hvad vi egentlig gør i vores daglige arbejde. Nogle forældre tænker stadig, at vi jo bare passer børn. Men vi gør meget mere end det. Vi er sammen med deres børn i 8-9 timer hver eneste dag og er hovedgarantien for, at de får en sund udvikling og en god opvækst,« siger Johnnie Houman Hansen.

»Det fortjener vi at blive belønnet for. Hvis vi ikke var her, hvem skulle så løse den opgave,« spørger han og bakkes op af sin kollega, Camilla Thelle:

»Vi er ved at være i mål med at få anerkendelse fra forældrene, men jeg synes, vi mangler den sidste anerkendelse fra samfundet. Det kunne gøres ved at give os noget mere i løn.«