Antallet af meritpædagoger flerdobles i hovedstadsområdet i de kommende år. Men på landsplan er der store forskelle på, hvor mange af dine fremtidige kolleger, der bliver uddannet på merit. Se, hvor mange, der er på vej i dit område.

Opdateret d. 2. september 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Pædagogmanglen især i hovedstadsområdet har længe været stor, og sommerens lave optag på pædagoguddannelsen fik endnu en gang alarmklokkerne til at ringe.

Men nye tal viser, at en lang række storkøbenhavnske kommuner nu er gået aktivt ind i kampen for at få flere pædagoger.

Københavns Professionshøjskole (KP) melder om rekordstort optag på uddannelsen til meritpædagog: Mens 112 personer begyndte på KP’s merituddannelse i 2020, er der i år hele 416 nye studerende.

Og KP vurderer, at langt hovedparten af de nye meritstuderende støttes økonomisk med løn og udgiftsdækning af en kommune.

Lokale udsving: Kun 11 på merit i Syddanmark

I Midtjylland har VIA University College hævet deres optag på merituddannelsen fra 70 personer i 2020 til 123 personer i år. Stigningen er blandt andet hjulpet på vej af samarbejder med kommunerne Aarhus og Randers.

Landets andre professionshøjskoler har dog langt færre meritoptagne (se faktaboks). De fleste af landets kommuner benytter endnu ikke merituddannelsen til at forebygge pædagogmangel og faldende pædagogandel.

Eksempelvis har UC Syd i Sydjylland kun optaget 11 meritstuderende i år, mens UCL, som dækker Fyn samt Vejle og Fredericia, slet ikke har startet merithold i år. Dermed er der altså kun 11 nye meritstuderende i hele Syddanmark i år.

‘Værdifuldt supplement’

Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for uddannelse, understreger, at hovedvejen til at skaffe flere pædagoger bør være øget optag på den almene pædagoguddannelse. Merituddannelsen kan dog være et værdifuldt supplement.

”Den vigtigste prioritering for både professionshøjskolerne, kommunerne, Folketinget og BUPL er en samlet plan for at få flere til at søge pædagoguddannelsen. Det er blandt andet derfor, den kommende evaluering af pædagoguddannelsen er så vigtig,” siger han.

Et øget optag på merituddannelsen kan være med til at løse det akutte rekrutteringsproblem, som mange kommuner især i hovedstadsområdet oplever. Men det ændrer ikke ved behovet for en national handlingsplan, påpeger Lasse Bjerg Jørgensen.

Han peger blandt andet på, at VIA University College på grund af et begrænset antal studiepladser må afvise kvalificerede ansøgere til pædagoguddannelsen i Aarhus samtidig med, at antallet af optagne på merituddannelsen stiger.

”Det er jo uhensigtsmæssigt, og det understreger behovet for en samlet national rekrutteringsplan,” siger han.

Uddannelsesleder: Mere merit vil ikke koste kvalitet

Hvis der sidder pædagoger, som er nervøse for, om flerdoblingen i optaget til merituddannelsen vil føre til en bølge af ’discount-pædagoger,’ kan de roligt slå koldt vand i blodet, understreger Annegrete Juul, dekan for dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet ved Københavns Professionshøjskole:

”Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at det stigende antal merituddannede pædagoger ikke vil føre til et kvalitetsdyk,” siger hun og påpeger, at indholdet på merituddannelsen er det samme som på den ordinære uddannelse trods den kortere studietid.

”Alle tilbagemeldinger fra praksis gennem de mange år, vi har udbudt meritpædagoguddannelsen har været, at det er superdygtige folk, som kommer ud fra merituddannelsen. Det er på den baggrund, at vi har turdet skrue op for optaget i samarbejde med kommunerne,” lyder det fra Annegrete Juul.

Meritmodel kræver ekstra indsats

Merituddannelsen kan give et vigtigt redskab til skaffe flere pædagoger, men kommunerne skal være opmærksomme på, at succes med ordningen kræver merarbejde sammenlignet med den almene pædagoguddannelse, vurderer Annegrete Juul fra KP.

Meritmodellen kræver nemlig, at daginstitutionsledere skal bruge tid på at informere og motivere medarbejdere til at tage uddannelsen og hjælpe med det administrative i forhold til optagelse, SVU og så videre.

“Her bør forvaltningerne altså påtage sig et ansvar, så lederne og de studerende ikke står alene. Det kræver noget koordination internt i kommunerne,” fortæller hun.

KP kalder deres meritsamarbejder med kommunerne for en ’medløsning’ – ikke en nødløsning.

”Merituddannelsen alene løser ikke problemerne med pædagogmangel. Men jeg understreger gerne, at merituddannede pædagoger hverken er mere eller mindre pædagoger end deres kolleger, som har den almindelige pædagoguddannelse,” siger Annegrete Juul.

Oversigt: Så mange merituddannes i din landsdel

Fem af de seks danske professionshøjskoler, som har en pædagoguddannelse, tilbyder i 2021 en uddannelse til meritpædagog rettet mod pædagogmedhjælpere med mindst to års erhvervserfaring. Der er dog store forskelle på antallet af optagne på merituddannelserne rundt om i landet.

Nordjylland:

Professionshøjskolen UCN
Antal optagne i 2021: 18
Antal optagne i 2020: 16

Midtjylland:

VIA University College
Viborg:
Antal optagne i 2021: 23
Antal optagne i 2020: 20
Aarhus:
Antal optagne i 2021: 73
Antal optagne i 2020: 50
Randers:
Antal optagne i 2021: 27
Antal optagne i 2020: Intet optag, da uddannelsen åbnede i 2021
Horsens:
Intet optag i 2020 eller 2021
VIA University College i alt:
Samlet antal optagne i 2021: 123
Samlet antal optagne i 2020: 70

Syddanmark:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Intet optag i 2020 og 2021, men uddannelsesinstitutionen forventer at optage et hold i februar 2022.

UC Syd
Antal optagne i 2021: 11
Antal optagne i 2020: 10

Hovedstaden:

Københavns Professionshøjskole
Antal optagne 2021: 416 (Heriblandt 141 på en nyoprettet sporskifteuddannelse målrettet akademikere)
Antal optagne 2020: 112
Note: Københavns Professionshøjskoles campus på Bornholm tilbyder ikke en uddannelse til meritpædagog

Sjælland

Professionshøjskolen Absalon
Antal optagne i 2021: 24 (kun sommer, vinteroptag endnu ikke fastlagt)
Antal optagne i 2020: 41 (sommer og vinter)