Der er masser af larm og uro i hverdagen. Stilhed kan bruges til at skabe fokus og løse konflikter, men først skal man lige over den akavede fase, fortæller ledelsesrådgiver og forfatter til bogen ’Støjfri ledelse’.

Udgivet d. 20. september 2021

Af: Clara Leck Bachmann (journalist), Modelfoto: Colourbox

Lydniveauet i landets daginstitutioner er højt, ikke kun hos børnene, men også hos personalet. Et 10-minutters møde med pædagogerne kan hurtigt blive dobbelt så langt, fordi snakken løber af med os. Men den konstante summen af snak går ud over kommunikationen, og vigtige pointer går tabt, mener ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Bastian Overgaard, der er aktuel med bogen ’Støjfri ledelse’.

”Det kan i den grad betale sig at sætte stilhed på dagsordenen. Stilheden gør os mere nærværende, bedre til at sam­arbejde, reducerer stress og sparer tid, da al overflødig snak bliver skåret fra. Stilheden gør det muligt for os at komme til sagen og sige det nødvendige og ikke mere,” siger Bastian Overgaard.

Her kan du læse hans syv bedste råd til, hvordan du bruger stilhed som ledelsesværktøj:

 

1. SÆT STILHED PÅ AGENDAEN

Generelt kan stilhed virke grænseoverskridende for mange, når vi oplever den i fællesskab med andre. Det føles akavet, og vi er hurtige til at indskyde en kommentar, hvis den i selskab med andre varer for længe. For at implementere stilheden på møder er det derfor vigtigt, at du sætter medarbejderne godt ind i, hvad der skal ske, og hvorfor det er en god idé. Lad det være et punkt for sig selv til mødet, at du fremlægger idéen for de andre og hører, hvad de tænker.

 

2. TO MINUTTERS STILHED

Bastian Overgaard anbefaler to minutters stilhed, eventuelt i starten af mødet, så dagens oplevelser når at bundfælde sig, inden mødet for alvor går i gang. Det er vigtigt med en god struktur, da stilhed kan være sårbar. Det kan føles ubehageligt at skulle være stille sammen i et uvist antal minutter. Gør det derfor klart, hvornår I skal være stille sammen, i hvor lang tid, og hvem der skal facilitere det. Giv det en prøveperiode på et par måneder, og aftal et møde, hvor I drøfter, hvordan det har været. Understreg, at det er okay, hvis man ikke har lyst til at være med, eller hvis man kommer til at grine lidt undervejs.

 

3. SKAB FOKUS

Du kan også bruge stilheden, når du fornemmer, at mødet er på vej ud ad en tangent. På den måde får alle samlet deres tanker og er mere fokuserede, når mødet igen vil fortsætte. Selvom et minuts stilhed også tager tid, vil mødet blive mere effektivt, da den unødige snak bliver skåret fra.

 

4. LAD KONFLIKTEN BUNDFÆLDE SIG

Nogle gange kan bølgerne gå højt til et møde. Måske bliver to medarbejdere uenige om, hvordan et dilemma skal løses. For at der ikke skal gå for meget tid med sådan en konflikt, og for at den ikke eskalerer, kan du med fordel foreslå, at I alle sammen tager et minuts stilhed og lader konflikten bundfælde sig, før mere bliver sagt.

 

5. FLERE KOMMER TIL ORDE

Ofte er det de samme, der tager ordet til møder, mens andre sjældent byder ind. Små pauser med stilhed kan være med til at give de ekstroverte ro og fordybelse til at være mere præcise i det, de siger, mens det giver de introverte tid til at formulere det, de gerne vil sige. Du vil altså opleve, at flere af medarbejderne kommer til at deltage aktivt.

 

6. ITALESÆT AKAVETHEDEN

Måske sidder du og tænker, at det hele lyder meget godt på papiret, men at det er alt for akavet at gøre i virkeligheden. I starten kan det virke naturstridigt at være stille sammen, men italesæt akavetheden over for de andre – det er nemlig helt okay, hvis man synes, at det er svært. Det kræver tilvænning.

 

7. BRUG STILHED TIL ANSÆTTELSESSAMTALEN

Ved ansættelsessamtaler kan du med fordel indføre stillepauser. Det kan være et minut halvvejs gennem samtalen, hvor ansøgeren får lov til at gå ind i et andet rum og lade de mange indtryk bundfælde sig. Det vil gøre den efterfølgende runde med spørgsmål roligere og mindre angstprovokerende. Du og resten af ansættelsesteamet kan med fordel bruge stilheden igen, når ansøgeren er gået, og I skal til at drøfte ansættelsessamtalen.