Denne pjece skal vise nogle af de konkrete tilbud, vi har til dig som leder. Det handler både om at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår og om at styrke og kvalificere dit personlige lederskab. Men det handler også om at understøtte og måske ligefrem genopfinde fællesskabet i ledergruppen og sikre, at lederne har mulighed for at danne netværk.

Opdateret d. 22 februar, 2018

I BUPL vil vi med vores indsats for ledere gerne imødekomme,at du som leder af en pædagogisk arbejdsplads har særlige ledelsesmæssige arbejdsvilkår, et stort ansvar,en særskilt faglig identitet og mange udfordringer. Som moderne, pædagogfaglig leder skal man besidde en lang række forskellige kompetencer.

 

Syv gode grunde til at være medlem af BUPL hvis du er leder:
  • Pædagogfaglig ledelse som afsæt for et stærkt lederliv
  • Ny viden til dig og din profession
  • Rådgivning du ikke vil undvære
  • Netværk der styrker dit lederskab
  • Fokus på dine vilkår som leder
  • Pædagogfaglige ledere er en del af velfærdssamfundet
  • Styrk din lederidentitet i lederforeningen

Hent pjecen:

Stærkt Lederliv (pdf)