500 millioner kroner til minimumsnormeringer skal give flere pædagoger. Men i Faxe Kommune lægger man op til besparelser, der vil udhule de penge, der skal gå til minimumsnormeringer. Det er i strid med intentionerne om at tilføre flere pædagoger til børnene, fastslår BUPL og SF, der advarer kommunerne mod at snyde på vægten.

Opdateret d. 13. juli 2020

Af: Julie Ring-Hansen Holt, journalist / Foto: Per Bille,

Pengene til minimumsnormeringer skal give flere pædagoger til børnene. Punktum. Derfor nytter det ikke noget, at kommunerne tager imod de øremærkede penge til flere pædagoger med den ene hånd og så selv skærer i normeringerne og pædagogandelen med den anden.

Så klart lyder beskeden fra BUPL og SF’s finansordfører Jacob Mark, der advarer kommunerne om at ’snyde på vægten’ og underminere hensigten med de mange millioner kroner, som regeringen og støttepartierne sender ud for at indfri løftet om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

SF: Derfor er minimumsnormeringer nødvendige

Den konkrete anledning er et spareforslag i Faxe Kommune, der blandt andet lægger op til at spare på en pulje til såkaldte sociale normeringer til børn i udsatte positioner, at skære i antallet af pædagoger i institutioner med børn på deltid, og sidst. men ikke mindst reducere pædagogandelen og skrue op for antallet af ufaglærte medhjælpere.

»Det går helt imod den intention, partierne bag minimumsnormeringer har,« siger formand for BUPL Sydøst Betina Vincent Andersen og tilføjer:

»Der er tale om en kvalitetsforringelse, uanset om forslagene handler om normering eller faguddannelse. Det er et valg mellem pest eller kolera.«

Hun bliver bakket op af SF’s gruppeformand og finansordfører Jacob Mark, der selv har været med til at sætte minimumsnormeringer på finansloven.

»Det er synd og skam og viser tydeligt, hvorfor det er nødvendigt med politisk besluttede minimumsnormeringer. Det er det dyrebareste område, vi har, og alligevel er der kommuner, der igen og igen prøver at spare her,« siger Jacob Mark.

Giver med den ene hånd

Sidste år blev regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om at sætte penge af over de næste fem år til at forbedre normeringerne i de danske daginstitutioner, så der i 2025 højst er tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver.

Der blev i alt sat 6,1 milliarder kroner af, som bliver fordelt over de næste fem år. Loven er endnu ikke vedtaget, men de første 500 millioner kroner øremærket til pædagogisk personale blev sendt ud til kommunerne i år.

I Faxe Kommune ser det nu ud til, at nogle af de penge vil forsvinde fra børnehaver og vuggestuer igen i 2021-budgettet. Det spiller slet ikke sammen med de politiske intentioner, fastslår Jacob Mark. Han advarer kommunerne mod at forsøge at ’spille smarte’:
»At de prøver at spare på et område, hvor de lige har fået tilført nye ekstra midler, er hul i hovedet. Og hvis de går imod det, vi har vedtaget ved lov, må vi jo tage pengene fra dem igen.«

Forslag har ingen gang på jord

Formanden for børn- og læringsudvalget i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, forstår godt, at BUPL og SF reagerer på spareforslaget. Han henviser til, at der foreløbig kun er tale om et forslag.
»Det ville være i modstrid med de strategier og fremtidsplaner, vi har lagt i kommunen, hvis disse forslag blev vedtaget, så jeg har svært ved at se, at de har gang på jord,« siger Mikkel Dam.