Det er en ulempe for den faglige kamp, at specialskoler ikke lukker ned, hvis der kommer konflikt. Til gengæld er det godt for børnene, siger specialpædagog Jesper Wildenrath.

Udgivet d. 20. marts 2018

Af: Mikkel Kamp, journalist

Der er fordele og ulemper ved mange forhold i livet. Det gælder også det faktum, at pædagoger på specialområdet ikke bliver direkte berørt af hverken strejke eller lockout – hvis det skulle blive en realitet. Det siger Jesper Wildenrath, der arbejder med børn med autisme på mellemtrinnet på Brøndagerskolen i Albertslund.

»En strejke får ikke den fulde effekt, når vi ikke lukker alle institutioner ned. På den måde rammer vi ikke, hvor det gør mest ondt, så set i det perspektiv er det ærgerligt,« siger Jesper Wildenrath.

Konflikt vil være frustrerende for børnene

På den anden side er han glad for, at børnene, han arbejder med hver dag, ikke skal opleve strejke og lockout.

»Det ville være frustrerende for dem, hvis de fik ødelagt den struktur på hverdagen, som de møder her. Det er det, vi er gode til, og det vil være frustrerende for både børnene og deres forældre, hvis det blev slået i stykker. Det var der også flere eksempler på i medierne ved lockouten i 2013,« siger han.

Er der reelle forhandlinger?

Indtil det stod klart, at specialområdet ikke bliver omfattet af strejke og lockout, handlede en del af snakken i personalerummet på skolen om, hvad der ville ske. Nu er det i højere grad selve indholdet i overenskomstforhandlingerne, der bliver diskuteret, fortæller Jesper Wildenrath, som også er tillidsrepræsentant for pædagogerne på skolen.

»Jeg tænker: Hvor reelle er de forhandlinger? Det ser ikke ud til, at der foregår så meget reelt. Som TR bruger jeg en del ressourcer på at finde ud af, hvad der foregår og oplyse medlemmerne om det,« siger han og tilføjer, at han i den nærmeste fremtid mødes med sine TR-kolleger for blandt andet at tale om, hvordan de kan støtte de strejkende og siden lockoutede kolleger.

Samtidig får Jesper Wildenrath konkrete udfordringer, der skal klares, hvis konflikten bliver en realitet.

»Mine egne børn går i skole i Høje Taastrup kommune, som er udtaget til strejke. Jeg har selvfølgelig fuld forståelse for det, men det skal løses, for jeg skal jo arbejde,« siger Jesper Wildenrath.