I denne uge sætter kommunerne de sidste tal på plads i budgetterne for 2019. Mange steder i landet betyder det forringelser på børneområdet.

Udgivet d. 11. oktober 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Kortere åbningstid i vuggestuer og børnehaver, flere lukkedage, færre lederstillinger og tidligere start i SFO eller børnehave. Det er nogle af de forringelser på børneområdet, som landets kommuner vedtager i disse dage, når kommunalpolitikerne lægger budgetterne for 2019 fast.

Det viser en gennemgang af de kommunale budgetter, som BUPL har foretaget.

I nogle kommuner bliver forringelserne på børneområdet udmøntet som rammebesparelser. Det gælder blandt andet i Svendborg Kommune, hvor lokalpolitikerne først vedtog at spare 69 millioner kroner i et delforlig og sidenhen fandt besparelser for yderligere 20 millioner kroner.

7,7 millioner kroner bliver taget fra 0-5 års området, viser BUPL’s budgetgennemgang.

En ordentlig klump i en relativt lille kommune, som pædagog og fællestillidsrepræsentant Susanne Gustenhoff, der samtidig er medlem af byrådet for Enhedslisten, udtrykker det.

Hun fortæller, at en af konsekvenserne af budgettet for 2019 er, at der bliver indført rammebudgettering. Det betyder, at budgetterne fastfryses til 2019-niveau, også selvom der i årene fremover ventes at komme et øget antal børn i kommunen.

Sparer på udsatte børn og inklusion

Svendborg Kommune vil samtidig spare penge på ressourcepædagoger i dagtilbud.

»Det er jo dem, man som pædagog kan trække på, når man har udsatte børn. De yder en vigtig indsats i institutionerne og giver samtidig en vigtig sparring for andre pædagoger. Det er en besparelse, der kommer til at kunne mærkes,« siger Susanne Gustenhoff.

Desuden vil kommunen spare på skolepædagogerne.

»Pædagoger, som i forvejen har svært ved at opretholde en fuldtidsstilling, vil få reduceret deres arbejdstid. Man kan godt forestille sig, at det vil få nogle pædagoger til at søge væk fra kommunen, men det kommer også til at gå ud over inklusionen i skolen, hvor pædagogerne spiller en vigtig rolle,« siger Susanne Gustenhoff.

Lukker SFO’er og sparer ledere

I Dragør Kommune skal der spares 1,92 millioner kroner på 0-5 års området. Men også SFO’erne står til forringelser, fortæller Hanne Holten Nielsen, tillidsrepræsentant for SFO-lederne i kommunen.

Kommunen vil lukke tre SFO-enheder og overføre børnene til andre enheder. Samtidig vil man reducere ni ledere til tre, som skal sidde centralt placeret på kommunens tre skoler.

»De seks enheder, der bliver tilbage, skal altså rumme flere børn, end de gør i dag. Det vil gå nemmere nogle steder end andre. Nogle af enhederne bliver nu meget store efter dragørforhold,« siger Hanne Holten Nielsen.

»Jeg er personligt tilhænger af små enheder. De børn, der har fået det svært med de længere skoledage, har muligheden for at få en pause i en lille SFO. De vil få det sværere i en stor institution,« siger Hanne Holten Nielsen. Ligesom de otte øvrige SFO-ledere ved hun endnu ikke, hvordan hendes fremtid ser ud i en kommune med plads til kun tre ledere.

»Vi får endeligt besked den 30. november, og i mellemtiden må jeg prøve at gøre, hvad jeg kan, for at processen går så godt som muligt. Men det er klart, at det ikke er sjovt at være med til,« siger hun.


Disse forringelser rammer især børnene:

  • Generelle rammebesparelser
  • Reduceret åbningstid/flere lukkedage
  • Reduceret ledelse
  • Manglende demografiregulering
  • Tidligere start i SFO/børnehave

    Kilde: BUPL’s gennemgang af de kommunale budgetter 2019