Ledelse er ikke en soloopgave. Tænk i stedet i fællesskaber, og få ny energi, også til budgetlægning og regnskaber. Sådan lyder opfordringen til pædagogiske ledere fra forsker og lektor i ledelse Rikke Horup Sørensen.

Udgivet d. 18. december 2018

Af: Ulla Bechsgaard, journalist

Den styrkede pædagogiske læreplan tvinger os til at arbejde med kerneopgaven på anderledes måder. Men hvordan skal vi få tid til at forholde os til nye krav, når vores budgetter samtidig bliver beskåret? Så opgivende spørger mange af de pædagogfaglige ledere, som lektor og ph.d.-studerende Rikke Horup Sørensen underviser i ledelse på diplomuddannelsen. Hun mener, at løsningen er at se ledelse som noget, vi gør i fællesskab.

»Lederne taler ofte om, at de skal levere mere for mindre. Det kan de på den ene side have ret i. Men de kunne også vælge en anden tankegang og sige, at det er nu engang den pose penge, vi har. Hvordan kan vi i fællesskab finde ud af at levere det allerbedste til vores børnegruppe for netop den pose penge?« siger Rikke Horup Sørensen.

Ledelseseksperten har undervist og forsket i ledelse i mere end 20 år. Hun præsenterer her nogle anbefalinger, som pressede ledere kan lade sig inspirere af til at skabe deres egen ambitiøse udviklingsstrategi. Hun ved udmærket godt, at der ikke findes nogle nemme svar:

»De pædagogfaglige ledere har en vanskelig opgave. Hvis den skal løses – og det skal den – kalder det på, at de skal tænke deres opgaver mere som fællesskabsopgaver end som individuelle ledelsesopgaver,« siger Rikke Horup Sørensen, som er stærkt inspireret af de to britiske professorer Ralph D. Stacey og Chris Mowles.

Hos sidstnævnte er hun ved at skrive en ph.d. om ledelsesudvikling og kompleksitet. Og ham citerer hun gerne: »Man kan aldrig vide sig sikker, når man
færdes i organisationer. Virkeligheden er kendetegnet ved kompleksitet, paradokser, foranderlighed og uforudsigelighed.«

Ud af suppedasen
En farbar vej for lederne er at bevæge sig væk fra enten-eller-tankegangen. Det er nødvendigt på én gang at opbygge læringsmiljøer, feedback og evalueringskultur og holde budgettet. Det er ikke enten udvikling eller drift, men både-og, mener Rikke Horup Sørensen.

Hun kender udmærket ledernes oplevelse af at sidde i en suppedas med en følelse af aldrig at nå dét, de skal. Hun har også stor forståelse for, at man kan føle sig handlingslammet, når man oplever dilemmaer og modsatrettede krav.

»Men vi kan ikke lave om på, at vi lever i en kompleks tid fyldt med paradokser. Lederne må kunne være i paradokserne, samtidig med at de er ambitiøse på børnenes vegne. En overlevelsesstrategi er at tænke ledelse bredere end noget, den enkelte leder gør,« forklarer hun og kommer
med et eksempel:

»Det er ikke en løsning i dagevis at lukke sig inde bag en dør for at få lavet en årsplan eller anden langsigtet planlægning. Hvem siger, at en medarbejder ikke kan deltage i skrivningen af den årsplan?« spørger Rikke Horup Sørensen. Hvad nu hvis lederen helst vil gøre det selv?

»Så mister lederen fokus på udviklingsopgaven og det, hun eller han fremadrettet vil skabe for børnene. En leder bag en lukket dør fremmer ikke en udviklings og evalueringskultur, men spænder i stedet ben for, at leder og medarbejdere sammen løbende kvalificerer det pædagogiske arbejde, sådan som den nye, styrkede pædagogiske læreplan foreskriver. Ledere må tage den ambitiøse kasket på og vise, at dét, de gør i det pædagogiske arbejde, rent faktisk har en effekt.«

Hvordan kan det fremme det gode børneliv, at lederen kommer ud af sit kontor? »Al pædagogisk praksis er ikke lige god. Lederen skal være tæt på medarbejderne for at iscenesætte og muliggøre, at en kritisk, refleksiv feedbackkultur kan udvikles,« siger hun.

Præmissen ændres
Rikke Horup Sørensen understreger, at pædagogisk ledelse altid har udviklet sig, men at opgaven ændrer sig hurtigere nu end nogensinde før.
Præmisserne har ændret sig fra at være børn, der skulle ’passes’, til børn, der skal udvikles. Familiemønstre er forandrede, ligesom befolkningssammensætningen og forståelsen af det gode børneliv også er ændret. Kerneopgaven er under forvandling, og det vil den blive ved
med at være, mener Rikke Horup Sørensen.

»Der er ikke kun tale om politikere, som hele tiden finder på noget nyt. Og ja, lige om lidt kommer der nye krav igen, fordi virkeligheden forandrer sig. Meget stærke strømninger er i gang og påvirker samfundsudviklingen. Det vil jo også ændre pædagogernes og de pædagogiske lederes professionelle praksis,« siger ledelsesforskeren.

Del din tristhed
Når man lytter til Rikke Horup Sørensen og hører hende tale om, at ledere sammen med medarbejderne skal etablere en kritisk, refleksiv
feedbackkultur og definere, hvilken pædagogisk praksis der er bedre end andre, kan man få den tanke, at ledere nærmest skal være overmennesker. Men det mener forskeren på ingen måde.

»Nej, ledere skal ikke være alvidende, og de må selvfølgelig dele deres tristhed og frustration med ledere i deres ledernetværk. Det er heller ikke kun lederne, der skal definere, hvad god pædagogik er. Men det er en ledelsesmæssig opgave at sikre en løbende dialog om god pædagogik, og derfor må lederne sætte sig i spidsen for, at de lærende processer bliver formet,« siger Rikke Horup Sørensen.

»De må vise mod og tvinge sig selv ud i et utrygt rum. De må skabe forstyrrelser, og de må turde slippe kontrollen samtidig med, at de bliver ved med at være ambitiøse på deres fags vegne og hele tiden husker på, at det handler om børnene og det gode børneliv,« uddyber hun.

Derfor er du her
I en usikker og kompleks hverdag, hvor ledere nogle gange bliver presset på deres værdier, opfordrer Rikke Horup Sørensen dem til at huske, at der er en grund til, at de er netop der, hvor de er. De pædagogfaglige ledere har valgt deres fag, fordi de har en særlig pædagogisk drivkraft, og fordi de har personlige værdier, der passer til faget. Den drivkraft og de værdier skal de håndhæve i forhold til forvaltningen, og når værdierne bliver udfordret af krav om dokumentation og alle mulige styringsværktøjer, mener ledelsesforskeren.

»Åbningen er at finde tilbage og fokusere på kvaliteten i de ydelser, de leverer. Der bestemmer kollegerne på forvaltningen ikke over dem. Pædagogfaglige ledere må holde fast i de faglige pejlemærker og kæpheste, som har drevet dem lige fra starten. De skal gøre det til deres fordel, at de har haft et stort engagement, og så finde tilbage til det engagement og de værdier, de havde,« siger Rikke Horup Sørensen.

Hun opfordrer lederne til at tro på deres personlige dømmekraft. Hvis de finder noget forkert, må de gå i dialog om det. Hvis regnskaber og budgetlægning tapper dem for energi, må de lede opad og drøfte, hvordan de forskellige ledelsesniveauer understøtter hinanden bedst. Det er dét, der skal til for at vende fokus og undgå at brænde ud, mener ledelsesforskeren.

Find dine værdier
Rikke Horup Sørensen har erfaret, at det kan være stærkt motiverende for pædagogfaglige ledere at finde tilbage til de værdier og den drivkraft,
der var årsagen til, at de i sin tid valgte at arbejde med børn og pædagogik. Klassiske dyder som mod, besindighed og retfærdighed er gode at reflektere over og et godt greb til at genfinde drivkraften og få overskud i hverdagen, siger hun og definerer begreberne sådan her:

Mod handler om at turde blive klogere og om at sætte sig selv på spil. Om at etablere en uenighedskultur og om at deltage både opad og nedad.

Besindighed knytter sig til kulturudviklingen. Organisationsændringer er ikke noget, der lige fikses. Man skal være tålmodig og have øje for de små ting, der spirer hen ad vejen.

Retfærdighed handler om at tænke alle deltagere ind i processer og at huske, at de først og fremmest er rettet
mod børnene.


Overlev et paradoksfyldt lederliv

  1. Form, organisér og deltag i læringsfællesskaber med medarbejderne, dine medledere og dine ledernetværk.
  2. Giv reflekteret feedback i hele læringskæden, både til dine medarbejdere og til ledere over dig.
  3. Italesæt, hvad effekten af jeres pædagogiske indsats er. Find ud af, hvornår I rent faktisk gør en forskel. Lederne skal ikke finde svaret selv, men udvikle det sammen med medarbejderne.

Kilde: Rikke Horup Sørensen


Om ledelsesforskeren
Rikke Horup Sørensen er lektor og ph.d. på Københavns Professionshøjskole. Hun underviser på diplomuddannelsen i ledelse og på særligt tilrettelagte forløb for ledere i kommunerne. Hun er cand.merc. fra CBS med sidefag i pædagogisk psykologi. Hun er tilknyttet et internationalt ph.d.-program ved University of Hertfordshire, England. Programmet er udviklet af Ralph D. Stacey og ledes af Chris Mowles.