Publikationen er baseret på pædagogers viden om og erfaringer med, hvad der skaber trivsel, læring og udvikling i hverdagshandlinger. Med andre ord: Inspiration fra pædagog til pædagog.

Opdateret d. 22. februar 2018

Med denne publikation rettet mod pædagoger og ledere i landets daginstitutioner ønsker BUPL og KL at sætte fokus på, hvad pædagoger i vuggestuerne helt konkret gør, når de arbejder med de mindste børns trivsel, læring og udvikling. Målet er ikke at definere et statisk professionsideal på 0-2-årsområdet, men at dele erfaringer med og inspiration til at udvikle den pædagogiske praksis.