Om en uge genåbner skole og fritidstilbud for børn fra 0.-4. klasse. Børnene må ikke blandes i undervisning og frikvarter. Forældre i skole, fritidstilbud og daginstitution skal bruge mundbind, når de kommer ind for at aflevere og hente.

Opdateret d. 1. februar 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

Mandag den 8. februar genåbner skole og fritidstilbud for de mindste skolebørn i 0.-4. klasse. Dog må børnene kun være i deres egne klasser og ikke blandes på tværs i hverken undervisning eller frikvarter. Samtidig kommer der krav til forældre og andre, der kommer ind på skoler og fritidstilbud om, at de skal bære mundbind eller visir. Hvis de ikke gør det, så skal børnene afleveres udenfor. Det krav vil også gælde for daginstitutioner.

Frem til sommerferien er der i såvel skoler som specialskoler nødundervisning for børnene i 0.-4 klasse, som betyder, at undervisningen i videst muligt omfang skal svare til den almindelige undervisning, men den skal også ’tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte,’ som der står i Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

Kontrolleret nålestiksoperation

Åbningen for de yngste skoleelever betyder ikke, at vi er på vej mod yderligere lempelse af restriktionerne, påpegede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag den 1. februar.

”Det er en meget lille, kontrolleret nålestiksoperation. Alle os, der ikke har børn i den aldersgruppe, vi skal opføre os præcis som indtil nu. Vi er ikke på genåbningsstien. Danmark er fortsat lukket ned,” sagde han.

Minister: Det bliver trygt for alle parter

Børnene må ikke blandes på tværs af klasser, hverken i undervisningen eller i frikvarterne, fastslog børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på pressemødet

”Men indenfor klassen kan der ikke være afstand.”

Hun lovede, at der nu vil blive udarbejdet helt klare retningslinjer for genåbningen inden mandag den 8. februar.

”Vi åbner først om en uge, det giver tid til at komme i gang på tryg og sikker vis. Det bliver indrettet, så det bliver trygt for alle parter,” lovede Pernille Rosenkrantz-Theil.

Fællesskabet skal fungere igen

BUPL’s formand Elisa Rimpler glæder sig over, at det nu er muligt for børnene at komme tilbage til fællesskaberne i skole og fritidstilbud.

”Men vi har et kæmpestort arbejde foran os med at få fællesskaberne til at fungere igen og sikre, at vi får alle børn med. Der er mange børn, som er mærkede af at have været for meget hjemme alene,” siger hun.

Det er vigtigt, at der ikke kun er fokus på skoledelen, fastslår Elisa Rimpler.

”Der skal være mange ressourcer til arbejdet i SFO og fritidsklub, når der er så mange restriktioner,” siger hun og understreger, at der også er brug for ekstra ressourcer til de mange børn, der snart skal begynde i forårs-SFO.

”Og der skal være en opmærksomhed fra skolelederne på, at man ikke driver rovdrift på pædagogerne. Vi kan ikke være alle steder.”

Genåbning giver flere smittede

Selv den relativt begrænsede genåbning vil dog betyde en stigning i antallet af smittede. Hvor det i dag ligger på omkring 300 nye tilfælde om dagen vil det i slutningen af marts ligge på omkring 600, forklarede direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum på pressemødet – og understregede, at det var tal, der var behæftet med stor usikkerhed.

Hvis kommunerne lever op til deres ansvar, er det ikke umiddelbart bekymrende, mener Elisa Rimpler:

”Arbejdsgiverne skal skabe større tryghed ved, at vi sikrer rengøring ikke kun i skolen, men også i fritidsdelen. Og så skal vi have ressourcer til, at pædagogerne kan opdele børnene i mindre hold om eftermiddagen og om morgenen. Får vi det, tror jeg godt, vi kan gøre det her på en forsvarlig måde,” siger hun.

Teststrategi skal være klar

Men det kræver, at pædagogerne får den intensive teststrategi, som også blev lovet på pressemødet den 1. februar.

Og det er en teststrategi, der skal være klar fra mandag den 8. februar, fastslår Elisa Rimpler.

”Vi skal ikke se den samme slingrekurs som på daginstitutionsområdet, hvor strategien ikke er klar endnu. Vi skal se, at pædagogerne får mulighed for at blive testet regelmæssigt,” siger Elisa Rimpler, og understreger, at det skal gælde for pædagoger i både dagtilbud, skole og fritid.