Illustrationgrafik Vilkaarvariation


Hvor enig er du i følgende udsagn om forholdene på din skole: Skoledagen har tilstrækkelig variation.