Illustrationgrafik Vilkaartrivsel


Hvor enig er du i følgende udsagn om forholdene på din skole: Pædagogers tilstedeværelse i skoletiden øger børns trivsel.
Kilde: Vilkårsundersøgelse,, BUPL, juni 2018, og Pædagogen i skolen, BUPL, maj 2017.