Illustrationgrafik Vilkaarsammenhaeng


Hvor enig er du i følgende udsagn om forholdene på din skole: Børnene har en sammenhængende dag på tværs af skole og fritid.