Illustrationgrafik Vilkaarbevaegelse


Hvor enig er du i følgende udsagn om forholdene på din skole: Børnene får 45 minutters daglig bevægelse i undervisningstiden.