49 kommuner planlægger besparelser, som kan betyde færre pædagoger i skoler og SFO’er, viser BUPL’s gennemgang af kommunernes budgetter for næste års økonomi. Helt grotesk, siger BUPL-formand Elisa Rimpler, der frygter for konsekvenserne for børnenes trivsel.

Opdateret d. 5. september 2019

Af: Tríne Vinther Larsen (Journalist), Foto: Colourbox

Vi vil have den bedste folkeskole, og børn der trives. Sådan lyder det ofte fra kommunalpolitikere, der heller ikke er sene til at fremhæve, hvor vigtigt lærer- og pædagogsamarbejdet er for børnenes varierede skoledag. Men nu tyder nye budgettal fra kommunerne på, at selvsamme politikere ikke har tænkt sig at leve op til de gode intentioner og flotte ord.

Frem mod 15. oktober 2018 forhandler kommunerne om næste års økonomi, og BUPL’s gennemgang af budgetterne på skole- og fritidsområdet viser, at 49 kommuner – svarende til halvdelen af landets kommuner – planlægger besparelser, mens blot syv kommuner budgetterer med forbedringer på området. De resterende 42 holder budgetterne i ro.

BUPL-formand Elisa Rimpler kalder de bebudede besparelser groteske.

»Alle politikerne taler om, hvor vigtigt det er, at børn og unge trives, og så vælger mange kommuner samtidig at spare på blandt andet skole- og fritidspædagoger. Pædagogers arbejde på skoleområdet er med til at løfte børn og unges trivsel og modvirke mobning, ensomhed og isolation. Det er helt grotesk at spare på os,« fastslår hun.

Rammer pædagoger og børn

Blandt de besparelser, som kommunernes sparekataloger lægger op til, er reduceret åbningstid i SFO’erne, lukning af specialklubtilbud og rammebesparelser i millionstørrelsen. Alt sammen kan betyde mindre lærer- og pædagogsamarbejde og færre pædagoger i SFO og skole.

Allerede som forholdene er i dag, oplever 55 procent af SFO-pædagogerne ifølge BUPL’s vilkårsundersøgelse fra august 2018, at der sjældent eller aldrig er tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling. Og 65 procent af pædagogerne siger, at der ofte er ét eller flere børn, som de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel – samt at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn.

Derfor er besparelser den helt forkerte vej at gå, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

»Det vil betyde endnu dårligere normeringer i fritidsinstitutioner og færre pædagoger i skolen, og dermed bliver det sværere for pædagoger, at løfte vores vigtige opgave med blandt andet at skabe gode rammer for trivsel og inklusion i folkeskolen. Vi skal have alle børn med, og alle børn skal opleve at bibeholde deres nysgerrighed og deres gå-på-mod igennem hele deres skoletid. Ingen børn skal være på tålt ophold, men opleve, at der er støtte og hjælp at hente. Som samfund kan vi ikke være andet bekendt, og kommunerne skal tænke sig godt om, før de svinger sparekniven over skolebørn og deres pædagoger,« siger hun.

Trivsel før læring

Af BUPL’s vilkårsundersøgelse fremgår, at 93 procent af skolepædagogerne oplever, at deres tilstedeværelse på skolen faktisk øger børnenes trivsel og læring.

Og 71 procent mener, at den understøttende undervisning er med til at variere børnenes skoledag og understøtte både børnenes motivation og bevægelse.

Derfor er Elisa Rimpler også uforstående overfor, at kommunernes spareplaner kan ramme den understøttende undervisning. Og så kommer angrebet på den understøttende undervisning samtidig med, at et nyt skoleudspil fra regeringen lægger op til at understøttende undervisning til fagfaglige timer.

»Det er vigtigt, vi får en debat om, hvad det er for en folkeskole, vi vil have. I BUPL er vi imod at bevæge os tilbage mod den sorte skole, hvor tankpasser-pædagogikken ikke gjorde plads til barnets perspektiv. Vi vil rigtig gerne skabe mere plads til, at lærere og pædagoger kan samarbejde om at arbejde mere med variation, med bevægelse og med kreativitet og elevinddragelse, som, vi har set, øger både børnenes trivsel og læring,« siger Elisa Rimpler.

Foreslår minimumsnormering

Alene i fritidsinstitutionerne, er der samlet set i kommunerne lagt op til besparelser for 120 millioner kroner i 2019, og det skal ses i lyset af, at kommunalpolitikerne i sidste valgperiode sparede over 500 millioner kroner på samme område. Dertil har Kommunernes Landsforening, KL, erkendt, at der i perioden 2009-2014 op til folkeskolereformens ikrafttræden er blevet færre SFO-pædagoger til børnene.

»Det er snart en 10-årig periode med konstante forringelser og besparelser på fritiden, vi har været vidne til, og det skal stoppe nu,« siger Elisa Rimpler.

BUPL er derfor selv kommet med et fritidsudspil med flere konkrete forslag til styrkelse af fritidsområdet. Det indeholder blandt andet en pulje på 100 millioner kroner til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder samt indførelse af minimumsnormering i SFO’er og på fritidshjem, der hedder én pædagog til ni børn.

»Frem for at skære, vil vi opfordre kommunerne til at investere mere i de elementer, der er med til at understøtte trivsel, fællesskaber og læringsformer. Det er også her, pædagogerne kan spille en helt afgørende rolle for børnene. Desværre er der en tendens til, at samfundet alene investerer i og værdisætter de elementer, der kan måles på. Men pædagogers arbejde i skole og fritid handler om langt mere end den karakter, man får på 12-trins skalaen, det handler om den karakter, børnene udvikler som mennesker,« siger Elisa Rimpler.

Investér i fremtiden

BUPL-formanden anerkender, at når kommunerne sparer handler det mange steder om et pres ovenfra, idet de risikerer at blive straffet, hvis de overskrider budgetloftet i økonomiaftalen mellem stat og kommuner.

Derfor går Elisa Rimplers opsang om ikke at spare på pædagoger ikke alene til kommunerne, men også til Christiansborg.

»Der er kommuner, som gerne vil og som faktisk også kan investere i både bedre skoler og mere tid til fritidspædagogikken til gavn for børnene. Det er en sikker investering i fremtiden, og derfor er det da fuldstændigt vanvittigt, at vi har kommunekasser, som bugner af penge, uden at byrådene kan få lov til at bruge dem,« siger Elisa Rimpler.

Læs mere om de kommunale budgetter på bupl.dk

Se vores landkort, som viser hvor meget og hvordan din kommune i 2019 vil spare på børnene