Holmeagerskolen inkluderer fire børn med autisme i en almindelig folkeskoleklasse. Opskriften er én specialpædagog og én lærer til alle børn – i alle timer. Forskning viser, at ’co-teaching’ er vejen frem.

Udgivet d. 22 maj, 2017

Af: Marie Bille, journalist

Holmeagerskolen i Greve har gennem to år inkluderet en ’lillegruppe’ på fire børn med diagnoser inden for autismespektrum i en almindelig folkeskoleklasse. Ved at pulje børnenes støttetimer kan en lærer og en specialpædagog undervise klassen sammen i alle timer efter undervisningsmetoden ’co-teaching’, hvor den specialpædagogiske tilgang er en integreret del af undervisningen af alle børn.

Det fungerer. Børnene med autisme scorer højt i læsetests og trives godt i klassen.

»Jeg kan slet ikke få armene ned, det er så fedt,« siger Signe Sass Bjørch, der er specialpædagog i klassen.

Børnene, der har diagnoser og særlige behov, er inkluderet i klassen både socialt og fagligt, og børnene er ikke selv bevidste om, at der er en ’lillegruppe’, som skiller sig ud og har brug for noget særligt.

»Jeg gør meget ud af at sige, at alle børn er forskellige, og at vi har brug for noget forskelligt. Når det har været præmissen fra starten af, stiller børnene heller ikke spørgsmålstegn ved det,« siger Signe Sass Bjørch.

Underviser sammen

Co-teaching er en samarbejdsform og metode, der er udviklet i USA. Grundtanken er, at lærere og specialpædagoger er sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen, så den retter sig mod alle elever uanset forudsætninger. International forskning viser, at co-teaching er den bedste metode til at skabe en inkluderende undervisningsform i skolen. Det samme peger en helt ny undersøgelse af specialpædagogikken herhjemme på.

»Forskning viser, at co-teaching er den bedste måde at gøre det på, og det går også igen i vores undersøgelse, at det virker bedst, når pædagoger og lærere planlægger og underviser sammen,« siger forsker Bent Madsen, der står bag den nye undersøgelse.

Nyt i Danmark

Co-teaching er stadig en ny samarbejdsform i dansk sammenhæng, men erfaringerne fra blandt andet Greve skal vise vejen og udbrede samarbejdsformen, fortæller forsker og forfatter Andy Højholdt, der netop har udgivet den første bog på dansk med anvisninger og erfaringerne fra blandt andet Holmeagerskolen.

»Det er en måde at få det specialpædagogiske ind i klassen som et bærende fundament. Det har alle børn glæde af,« siger Andy Højholdt.

»Det er en anden måde at tænke f. eks. den der inklusionspædagog, som man også har på mange skoler, som går ind og er brandslukker eller blot laver individuel støtte«.

Nytænker inklusion

Den ekstra ressource er en støtte til hele klassen, som de andre børn også får glæde af, mener også Signe Sass Bjørch.

»Det kommer i den grad også resten af klassen til gode, at vi altid er to. Man når at have en tæt relation til alle de andre elever også,« siger hun.

»Magien ved det her er, at man nytænker måden at lave inklusion på. Det er en langsigtet vedvarende indsats for hele klassen, og ikke en akt-lærer eller støttepædagog, der kommer og går igen.«

På Vej

Det er endnu ikke særligt udbredt i folkeskolen, at lærere og pædagoger i fællesskab varetager hele undervisningen. Det viser den nye undersøgelse af specialpædagogisk faglighed. Men det skal nok komme, vurderer forskeren bag undersøgelsen, Bent Madsen.
»Det er virkelig på vej mange steder,« sige han.

 

Hvad er co-teaching?

Co-teaching er en undervisningsform, hvor to forskellige – men ligeværdige – professionelle planlægger, gennemfører, evaluerer og udvikler undervisning sammen. F. eks. en lærer og en specialpædagog. Co-teaching adskiller sig fra andre former for samarbejde i skolen på seks måder:

  • Samtidighed: To professionelle iscenesætter læreprocesser for eleverne samtidig. Det betyder færre elever per voksen
  • Afklaret forskellighed: I co-teaching søger man aktivt at drage nytte af hinandens forskelligheder – fagligt såvel som personligt
  • Fælles didaktisk proces: Læreprocesser planlægges, gennemføres og evalueres i fællesskab
  • Aktiv rolle: Begge parter i samarbejdet har en aftalt aktiv rolle i undervisningen
  • Diversitet som styrke: Elevernes forskellighed bliver håndteret sådan, at undervisningen rummer både fagligt og socialt udfordrende rammer for alle i fællesskabet
  • Læring: Målet er læring – både blandt børnene og blandt de voksne. De voksne skal lære af hinanden ved at planlægge, gennemføre og udvikle undervisning i fællesskab

Kilde: Co-teaching – samarbejde om undervisning af Andy Højholdt, netop udgivet på Hans Reitzels Forlag. Du kan læse mere om co-teaching og Holmeagerskolen i bogen og på www.coteach.dk.