Arbejdsløse pædagoger føler skam og skyld over deres situation, selvom den ikke er selvforskyldt, viser ny rapport. Den peger også på, hvad arbejdsløse selv kan gøre for at slippe ud af de negative følelser.

Udgivet d. 22 januar, 2018

Af: Marie Bille, journalist

Skam, håbløshed, opgivenhed, følelsen af ikke at slå til og at være inkompetent er helt normale følelser, der ofte kobler sig til det at være arbejdsløs. Det viser en ny rapport, hvor blandt andre arbejdsløse medlemmer af BUPLs a-kasse i aldersgruppen halvdtreds år og derover sætter ord på, hvordan de oplever deres situation.

»Det er deprimerende, at jeg ikke er blevet kaldt til en eneste samtale, og det påvirker mig efterhånden meget. Jeg føler, at jeg ikke er god nok,« siger en pædagog på 56 år, der har været arbejdsløs i under seks måneder.

»Mit selvværd er blevet meget forringet. Jeg føler ikke, jeg er god nok, når ingen vil ansætte mig – heller ikke de steder, hvor jeg har gået som vikar. Jeg er ikke så glad mere og isolerer mig mere,« siger en anden pædagog på 60 år, der har været arbejdsløs i mere end 2 år.

Ikke arbejdsløses skyld

De negative følelser er udbredte, også selvom den arbejdsløse ikke selv er skyld i sin situation, og de gælder ikke nødvendigvis kun for den ældre gruppe af arbejdsløse, forklarer cand.psych. og ph.d. Lars Lundmann, der står bag rapporten.

»Skammen kommer af forestillingen om, at andre ser en negativt. Det er ikke sikkert, de faktisk gør det, men det tror man,« forklarer han og fortsætter;

»Langt oftere er årsagen til, at man mister sit job, omstændighederne, end det er en selv. Selvfølgelig er der undtagelser. Men det er et ganske lille fåtal,« siger han.
Bagerst i køen

Konsekvenserne af negative følelser kan blive depression og mindreværd, som fører til en negativ spiral, der gør det sværere for den enkelte at komme i arbejde igen.

»De negative følelser kan betyde, at man forholder sig mere beskedent til sig selv i ansøgninger og cv. Problemet er, at man konkurrerer imod nogen, som måske overdriver. Og så er man bagerst i køen. Det samme sker, når man kommer ind til jobsamtalen; hvis man virker energiforladt og ikke tror på sig selv, så står man heller ikke forrest i køen til et nyt job,« siger Lars Lundmann.

Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget i BUPL, mener ikke at arbejdsløse pædagoger har grund til at føle skam og skyld over deres situation.

»Bestemt ikke. Ledighed er aldrig den enkeltes skyld, det er i stedet ofte omlægninger, besparelser eller et faldende børnetal i kommunerne, der gør, at mange pædagoger bliver afskediget. Men der har været en offentlig debat de senere år, om at arbejdsløshed er den enkeltes skyld, og den tendens i debatten skal bekæmpes,« siger han.

Mennesket før regler

Lasse Bjerg Jørgensen mener, at den ’regeljungle’ og det bureaukrati, som ledige bliver mødt med i det offentlige system spiller en uheldig rolle.

»På et højere niveau er det politikerne i folketinget, der skal arbejde med at fjerne de mange regler, der kontrollerer den ledige fra morgen til aften,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, der også mener, at den enkelte kommune har en stor rolle at spille i forhold til sit jobcenter.

»Det handler om, hvilke værdier man sætter i spil. Om man møder den ledige med regler og krav, der skal være opfyldt, eller med en tilgang, hvor mennesket kommer først, og så snakker vi om reglerne bagefter.«

Selvom skam og skyldfølelse først og fremmest er en klods om benet på de arbejdsløse pædagoger, så kan der dog også komme noget positivt ud af at opleve de negative følelser, der er forbundet med arbejdsløsheden, påpeger Lars Lundmann.

»Det positive ved, at man ser det sådan, at det er en selv, der er noget galt med, er, at man kan blive motiveret for at gøre noget anderledes,« siger han.

6 råd: Sådan slipper du de negative følelser

Erkend din egen uskyld

Det kan være svært at ændre på de negative følelser, der påvirker dit selvværd. Arbejdsløsheden er i langt de fleste tilfælde ikke ens egen skyld. Mere socialt liv (og mindre isolation) kan hjælpe, så du ikke sidder alene hjemme med dine negative tanker, men i stedet kan rette dit fokus mod noget andet. Du kan også benytte dig af karrierecoaching og psykoterapi, undersøg hvad din a-kasse kan tilbyde af hjælp.

Se dig selv som foranderlig

Ens kompetencer og velbefindende er i høj grad afhængige af den arbejdsplads – eller mangelpå samme – som man befinder sig på. Du ér ikke de negative følelser, de hænger sammen med din situation. Ved at indtage et perspektiv på dig selv som foranderlig, vil du lettere kunne føle mere håb og bedre selvværd. Det er naturligvis en svær proces at begynde at ændre på sine selvopfattelser, hvilket derfor ofte kan kræve ekstern hjælp fra f.eks. psykolog, psykoterapeut, karrierecoach eller tilsvarende.

Få mere struktur i hverdagen

Struktur på hverdagen som jobsøgende kan også minimere risikoen for, at negative tanker bliver for overvældende. Skriv ned, hvad du gør hvornår, og hold fri, når du har nået det, du har sat dig for. Når din dag er struktureret, kan du bedre vurdere, om du ”har gjort det, du skal”, hvilket minimerer risikoen for at føle, at du ikke gør nok.

Sæt realistiske mål

At nå sine mål har i sig selv en motiverende effekt, det giver ensuccesoplevelse. Det er helt centralt, at målene er realistiske og overkommelige, for hvis de ikke erdet, vil de blot bidrage til en følelse af, at du ikke gør det godt nok. Aktiviteter sammen med andrearbejdsløse kan bidrage til, at du fastholder fokus. Du kan f.eks. starte med at se, hvor meget dunåede i sidste uge. Tilføj en lille ting til dette, og sæt så det som mål i den næste uge.

Deltag i fællesskaber

Deltagelse i fællesskaber og aktiviteter, som ikke har noget at gøre med din situation som arbejdsløs, kan give dig ny mening, og du kan få en pause fra jobsøgningsræset. Det hjælper dig til, ikke at lade arbejdsløsheden, og de tanker og følelser, der følger med, fylde hele dit liv. Et socialt fællesskab med andre kan måske også bidrage med nye perspektiver på din situation som arbejdsløs.

Dyrk motion og naturen

Motion kan virke afstressende under jobsøgningen, nævner flere respondenter i rapporten. Udover motion nævner andre respondenter, at ture i naturen kan have en lindrende virkning på frustrationerne og kan bidrage til at flytte fokus væk fra de mere negativt ladede aspekter af arbejdsløsheden.

Kilde: ’Håbløshed og perspektiver – En analyse af oplevelserne hos arbejdsløse medlemmer på 50+ hos BUPL-A og Lærernes A-kasse’ af konsulenthuset LUNDMANN.