Forældrene sparer pengene og tager børnene ud af SFO og klub, viser en rundspørge. I Syddjurs Kommune har det meste af en årgang, der skulle gå fra SFO til klub, droppet klubben. Seks pædagoger er blevet fyret. Andre kommuner holder i første omgang hånden over personalet.

Opdateret d. 27. maj 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

Landet over bliver børn i disse dage meldt ud i af fritidsordningerne. Forældrene tager børnene ud af de dyre fritidstilbud, som børnene i praksis ikke har kunne bruge under coronakrisen. Nogle kommuner kan melde om langt flere udmeldte børn end normalt på denne tid af året.

Særlig slemt er det allerede nu gået ud over Syddjurs Kommune. Her står klubberne lige nu og mangler 150 børn, fortæller næstformand i BUPL Østjylland Ann Søndergaard:

»De små børn, der skulle fra SFO til klub, er ikke blevet indskrevet i klubberne,« siger hun.

Syddjurs Kommune har derfor allerede gennemført en fyringsrunde, og seks klubpædagoger er blevet fyret.

»Da Syddjurs Kommune på samme tid genåbnede budgettet, fordi de havde et kæmpe underskud, så var det svært at bede dem om at finde penge i kassen til at beholde pædagogerne, for der var ikke nogen penge,« siger Ann Søndergaard.

Hun er bekymret for klubberne.

»De små børn er fødekæden for klubberne, kan man sige, så det kan faktisk være svært at få dem fanget ind igen senere,« siger hun.

Firdobling af udmeldelser

I Syddjurs’ nabokommune Aarhus har man oplevet mere end en fordobling i antallet af udmeldelser i SFO:  373 udmeldelser i 2. kvartal 2020 sammenlignet med 158 i samme periode sidste år.

Også Sydsjælland er hårdt ramt. I Køge Kommune har der i maj måned i år været 70 udmeldelser. Sidste år på samme tid var der kun 17.

I Næstved Kommune er der fire gange så mange udmeldte børn i maj i år sammenlignet med 2019.

I Stevns Kommune ser det også slemt ud: For SFO’en for 3. klasse er man gået fra 1 udmeldelse i maj 2019 til 18 udmeldelser i maj 2020 – i SFO II fra 6 udmeldelser i maj 2019 til 43 udmeldelser i maj 2020.

Sådan lyder nogle af de tal, som den lokale fagforening, BUPL Sydøst, har indsamlet. I alle otte kommuner, som BUPL Sydøst dækker, er der i år flere udmeldelser, end der plejer at være.

Nuran Ünsal, SFO-leder på Søndre Skole i Køge, har især oplevet udmeldelser blandt de store børn i klubben fra 5. klasse og opefter.

»I forhold til omstændighederne synes jeg ikke, at antallet af udmeldelser er voldsomt. Det er ikke sådan, så jeg går i og tænker ’nu lukker vi ned’. Der er flere udmeldelser, men det var også forventeligt. Men vi forventer at nogle af dem kommer tilbage, når vi vender tilbage til det normale. For de vil gerne i klub og være sammen med deres venner og være en del af klubmiljøet med de aktiviteter, vi tilbyder,« siger hun.

Forstår forældrene

Også Frederiksberg Skoles SFO i Sorø har fået flere udmeldelser. Her er 19 børn meldt ud, 7 flere, end der plejer at blive meldt ud på denne tid af året, fortæller Anders Schneller, tillidsrepræsentant på SFO’en.

Også klubben har mistet flere børn end sædvanligt. Her er 11 ud af 60 børn meldt ud, og det er kun tre af dem, der skulle meldes ud, fordi de går i 6. klasse og nu falder for aldersgrænsen. Anders Schneller har ikke hørt fra forældrene, hvorfor børnene bliver meldt ud.

»Men mange af vores forældre har mulighed for at arbejde hjemme, så vores mistanke går på, at de i stedet for at betale SFO-takst bare beholder børnene hjemme,« siger han.

Det koster 1.506 kroner om måneden for en fuldtidsplads i SFO i Sorø Kommune, SFO2 koster 902 kroner om måneden.

»Et eller andet sted kan jeg godt forstå, at forældrene melder deres børn ud. Det er mange penge at betale for et tilbud, de ikke bruger,« siger Anders Schneller.

Frygter flere udmeldelser

Han trøster sig dog med, at Sorø Kommune har lovet, at de mange udmeldelser ikke vil påvirke personalestaben.

»Kommunen har meddelt, at man håber på, at børnene kommer tilbage efter sommerferien, når det hele åbner sig. Hvis vi har folk i overskud, bliver de midlertidigt omplaceret til børnehaver,« siger Anders Schneller.

Derfor er han heller ikke i panik.

»Men jeg frygter, der kommer mange flere udmeldelser,« siger han.

Ingen fyringer i første omgang

Også i Lyngby-Taarbæk Kommune sætter coronakrisen fritidsinstitutionerne under pres. Her har man opgivet at flytte de store SFO-børn op i klubberne 1. maj, hvor kommunen normalt plejer at rykke børn, både fra børnehave til SFO og fra SFO til klub, fortæller Peter Winding, fællestillidsrepræsentant i Lyngby-Tårbæk Kommune.

»Fordi der ikke sker en flytning som normalt, så bliver der ikke indskrevet majbørn i klubberne,« siger han.

I normale tider ville det få betydning for fritids- og ungdomsklubbernes økonomi, hvis der ikke blev rykket børn op i klubben, forklarer Peter Winding.

»Deres økonomi er bundet op på antallet af indmeldte, så deres økonomi er selvfølgelig skrøbelig i sådan en situation, hvis man vælger at reagere. Men det gør man heldigvis ikke i første omgang. Kommunen vil vente og se, og så skulle der gerne være økonomi og personale, når børnene endelig kommer over i klub,« siger Peter Winding.

BUPL: Det kan blive en katastrofe

Lars Søgaard Jensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg og politisk ansvarlig for pædagoger i skole og fritid, er ærgerlig over, at fritidstilbuddene bliver valgt fra.

»Det er skidt, men det er mest skidt for børnene og de unge, fordi de så ikke har et mødested udenfor skolen, hvor de kan mødes med kammeraterne,« siger han.

Problemet er også, at udmeldelserne har en social slagside, påpeger Lars Søgaard Jensen.

»Vi ser desværre, at de børn og unge, der har mest brug for at være der, er også dem, som bliver meldt ud.«

Der er brug for politisk handling, mener Lars Søgaard Jensen, og BUPL har da også kontaktet politiske ordførere på Christiansborg og præsenteret dem for et trivselsudspil. Udspillet indeholder blandt andet et forslag om en trivselspakke for de ældste børn og unge, der anbefaler gratis SFO og klub under genåbningen, flere lærer-pædagog-timer i de store klasser med fokus på socialt efterslæb og brug af SFO- og klubpædagoger til opsøgende arbejde.

Og nogle af politikerne er da også bekymrede for fritidstilbuddene, anfører Lars Søgaard Jensen.

»De kan godt se, at det her i virkeligheden kan blive en social katastrofe. Hvis der lige pludselig ikke er de børn, som der plejer at være i klubber og SFO’er, så kan man godt forestille sig i værste tilfælde, at man lukker fritidstilbuddene. Det vil være virkelig en katastrofe,« siger han.