Mere end hver tredje nyuddannede pædagog er ledig. Men målrettet praktik og uddannelse får ledige dimittender i arbejde. En af dem er Sengül-Sema Pakirdas, der har været i traineeforløb i Kastrup Juniorklub, hvor hun har hjulpet flygtningebørn til at blive en del af flokken.

Opdateret d. 9. februar 2018

Af: Malene Mølgaard, journalist

Sengül-Sema Pakirdas blev færdiguddannet som pædagog i slutningen af juni 2017, men fik afslag på alle sine ansøgninger, når hun søgte job. Så i oktober sidste år sagde hun ja tak til et traineeforløb fra BUPL’s a-kasse, der bestod af fire kursusdage med undervisning om flygtningebørn og fire ugers virksomhedspraktik i Kastrup Juniorklub. Praktikken var kombineret med understøttende undervisning i modtageklasserne på Skottegårdsskolen. Flygtningebørnene havde ikke tidligere modtaget understøttende undervisning eller været en del af klubmiljøet.

Men det ændrede sig, da Sengül-Sema Pakirdas begyndte i traineeforløb og fulgte flygtningebørnene fra skolen og hen i klubben.

»Meget hurtigt, efter jeg havde været med i undervisningen i skolen, så begyndte børnene at opsøge mig i klubben,« forklarer hun.

»Og så lærte jeg at spille Counterstrike i computerlokalet, hvor jeg gik med op for at danne relationer,« griner hun lidt genert.

Gevinst for alle

Sengül-Sema Pakirdas er juniorklubbens anden trainee, og de to forløb har haft stor effekt, fortæller klubleder Paw Tarris.

»Det har bygget bro fra skolen og modtageklasserne til fritidslivet i klubben, som ikke var der før. Før gik flygtningebørnene hjem. Nu kommer de her faktisk hver dag,« siger han.

Før havde klubbens pædagogerne ikke timer i de fire modtageklasser, men det har de nu.

»Projektet betyder, at vi har skabt kontakt til lærerne i modtageklasserne, og det er der nogle børn, som får rigtig meget gavn af,« konstaterer Paw Tarris.

Den erfarne klubpædagog Marianne Fibæk-Mikkelsen er helt enig og lige så begejstret.

»Ja, det gør jo også noget rent sprogudviklingsmæssigt, at de kommer her og spiller Counterstrike med de andre børn i stedet for at gå hjem til mor og far. Her er de nødt til at hakke sig igennem på dansk, og pludselig får vi nogle børn, som også bliver dygtigere i skolen, så de hurtigere kan komme i en almindelige klasse, siger hun.

Bonus på CV’et

Selvom traineeforløbene i Kastrup Juniorklub både har bygget broer og betydet bedre samarbejde og integration, så var formålet i første omgang at forbedre nyuddannede Sengüls CV og chance for at få et job.

»Jeg er uddannet inden for dagtilbudsområdet og har nul erfaring fra klub- og skoleområdet. Så det har været en bonus for mig at få den her virksomhedspraktik, hvor jeg oveni købet har fået kurset om flygtninge og været sammen med flygtningebørn,« fortæller hun.

»Og så har jeg fået et vikarjob,« smiler hun.

Siden forløbet har klubben brugt hende som vikar. Og da en af de faste pædagoger i en anden klub, som Paw Tarris også er leder for, for nylig skulle på barselsorlov, var det naturligt, at Sengül overtog de timer.

»Før det her forløb fik jeg kun mails med automatsvar på mine ansøgninger. Og jeg blev sorteret fra, fordi jeg ikke havde erfaring ud over mine praktikker,« fortæller hun ærligt.

»Men nu er jeg blevet ringet op et par gange og kaldt til samtale,« siger hun.