6 ud af 10 nye forskningsprojekter, der har fået midler fra BUPL’s forskningspulje, handler om fritidspædagogikken. Et tiltrængt boost til forskningen på området, der vil sætte aftryk på den politiske dagsorden, mener både BUPL og forsker.

Opdateret d. 17. september 2021

Af: Marie Bille, B&U@bupl.dk, Journalist

Hvordan kan fritidspædagoger modvirke den stigende mistrivsel og præstationspresset blandt børn og unge gennem en præstationsfrigørende pædagogik? Hvad er god fritidspædagogik i skolens specialtilbud til børn med særlige behov? Og hvordan kan klubpædagoger udfordre deres egne og de unges normer i en tid med flydende kønsidentiteter, større efterspørgsel på kønsskifte blandt unge og nye familieformer?

Det er bare et udpluk af de spørgsmål, som forskere nu skal til at finde svar på, efter at BUPL har uddelt midler fra BUPL’s forskningspulje til 10 nye forskningsprojekter.

6 ud af de i alt 10 projekter, der har opnået støtte, handler om fritidspædagogikken.

Brug for masser af ny viden

Den massive satsning på forskning på fritidsområdet skal skabe viden, der kan få flere politikeres øjne op for vigtigheden af fritidspædagogikken, fortæller Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget i BUPL og politisk ansvarlig for BUPL’s forskningssatsning:

”På baggrund af de mange besparelser på fritidsområdet de senere år og især efter skolereformen har vi satset på at få fritidspædagogikken langt højere op på den politiske dagsorden. Vi har brug for masser af viden om, hvad et godt stykke pædagogisk arbejde i både skolen og fritidsdelen betyder for børnene,” siger han.

Forsker: Hungrer efter anerkendelse

Anders Petersen er sociolog på lektor på Aalborg Universitet og en af de forskere, der har fået bevilget midler til sit forskningsprojekt om ’præstationsfrigørende pædagogik’ i fritidsinstitutionerne.

Ud over at glæde sig over bevillingen ser han positivt på, at flere andre forskningsprojekter inden for fritidsområdet er blevet prioriteret.

”Der er et voldsomt behov for, at man tilgodeser det her område,” siger han.

”Jo større bevågenhed, der er på et område, jo mere anerkendelse følger der med. Fritidspædagogikken hungrer efter en, for mig at se, fuldstændig retfærdig anerkendelse. Det håber jeg, at forskningen vil bringe med sig,” siger Anders Petersen.

Læs om BUPL’s forskningspulje her

Her er de 10 projekter

De 10 projekter, som BUPL’s hovedbestyrelse netop har givet grønt lys for – og afsat penge til, er:

Normkritiske perspektiver i fritidspædagogikken
I samarbejde med klubpædagoger, ledere og de unge undersøger forskerne klubpædagogikkens normkritiske perspektiver og muligheder i ungdomsklubbens hverdagspraksis.
Forskere: Marta Padovan-Özdemir, Pia Rauff Krøyer, Simon Iversen, Stine Del Pin Hamilton (VIA Universtity College)
Bevilling: 749.603 kroner

Fritidspædagogikkens frigørende rum
Børn og unges psykiske mistrivsel stiger, og en af grundende er præstationspresset. Forskerne skal skabe nyttig viden om, hvordan pædagoger kan udvikle præstationsfrigørende rum og en præstationsfrigørende pædagogik.
Forskere: Anders Petersen og Lea Ringskov (Aalborg Universitet/VIA University College)
Bevilling: 741.482 kroner

Faglig ledelse, pædagogisk udvikling og oplevet kvalitet i fritidsinstitutionerne
Forskerne undersøger, hvordan faglig ledelse udøves i forskellige fritidsinstitutioner, og hvilken betydning det har for pædagogers motivation, faglige udvikling og den faglige kvalitet i institutionerne.
Forskere: Bente Bjørnholt, Louise Ladegaard Bro, Katrine Nøhr, Nanna Høygaard Lindeberg (VIVE)
Bevilling: 667.169 kroner

Grundlag for god fritidspædagogik i skolens specialtilbud
Et stigende antal elever modtager specialtilbud, hvor fritidsdelen foregår i særlige rammer. Forskerne vil skabe praksisnær og anvendelsesorienteret viden om grundlag for god fritidspædagogik i skolens specialtilbud.
Forsker: Thomas Thyrring Engsig (Professionshøjskolen UCN)
Bevilling: 646.841 kroner

Fritidspædagogik og ulighed
Forskerne undersøger, sammen med fritidspædagoger, deres indsatser for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, og især børn i vanskeligheder, på tværs af fritids- og skoleliv og derigemmen forebygge ulighed.
Forsker: Maja Røn Larsen, Charlotte Højholt (Roskilde Universitet)
Bevilling: 741.875 kroner

Pædagogers og fritidspædagogikkens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og livsmuligheder
Forskerne udforsker pædagogers arbejde i fritidshjem, SFO og klubber med fokus på, hvilken betydning pædagogers arbejde har for børn og unges trivsel.
Forskere: Kirsten Elisa Petersen, Pernelle Rose, Sebastian Damkjær-Ohlesen (Aarhus Universitet DPU)
Bevilling: 750.000 kroner

Køn i daginstitutionen – kønsopfattelser og mangfoldige legefællesskaber
Forskerne undersøger, hvordan kønsopfattelser kommer til udtryk i daginstitutionen og får betydning for børns legefællesskaber og muligheder for at gøre køn på mange forskellige måder.
Forsker: Kira Saabye Christensen, Karen Prins, Signe Hvid Thingstrup, Christian Aabro (Københavns Professionshøjskole)
Bevilling: 682.246 kroner

Familiepædagogen som trivsels- og forebyggelsesaktør
Forskerne skal bidrage med viden om ’familiepædagogen’ i dansk kontekst. De undersøger hvilke former for tillid, relationer og muligheder, ledere og pædagoger opbygger, når de som led i et trivselsarbejde har en forebyggende indsats med familier – og de dilemmaer, det kan indebære.
Forsker: Lene K.S. Schmidt, Jimmy Krab (Professionshøjskolen Absalon)
Bevilling: 590.000 kroner

Pædagogers bidrag til at mindske skolefravær og skabe skoletilhør
Forskerne undersøger, hvordan pædagoger kan arbejde med børnefællesskaber, så skolefravær ændres til skoletilhør, på måder, hvor pædagogernes faglighed bringes i spil.
Forsker: Christina Holm Poulsen, Lene Krogstrup Jakobsen, Line Togsverd (UC Syd)
Bevilling: 480.131 kroner

Revitalisering af barndomspædagogikken
Forskerne genbesøger tekster og forståelser fra den danske børnehavetraditions vugge med det udgangspunkt, at traditionen har meget at tilbyde pædagoger i vores samtid.
Forskere: Christina H. Schmidt, Line Togsverd, Anna Busk Rasmussen, Kim Jerg (UCL/UC Syd)
Bevilling: 187.500 kroner