Minimumsnormeringerne er på vej, og de første 500 millioner er allerede kommet ud i kommunerne. Men knap hver tredje kommune har sparet på budgettet, mens de havde udsigt til statslige midler til bedre normeringer. Se, hvad din kommune har besluttet.

Opdateret d. 28. august 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

I 2025 skal minimumsnormeringerne være fuldt indfaset i de danske daginstitutioner. Det første skridt på vej mod en normering på 1 voksen til 3 børn i vuggestue og 1 voksen til 6 børn i børnehave bliver taget i år, hvor regeringen og støttepartierne SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet har sendt 500 millioner kroner ud til kommunerne – penge, der er øremærket til normeringer.

Langt de fleste kommuner følger intentionerne og bruger pengene på bedre normeringer i daginstitutioner. Men i næsten en tredjedel af landets kommuner bliver normeringerne ikke løftet så meget, som det ellers var meningen med puljen.

Kommunerne udmønter ganske vist puljepengene som aftalt, men de har også besluttet at spare på daginstitutionerne i indeværende budgetår, så effekten af puljen bliver udvandet. Det viser BUPL’s gennemgang af de kommunale budgetter fra sidste år.

De sparer mere, end de får

I Kolding Kommune sparede man faktisk mere på budgettet, end der kommer fra staten til bedre normeringer. Koldings andel af de 500 millioner kroner udgør 8,2 millioner kroner, men samtidig sparede kommunen 9,66 millioner kroner på budgettet for 2020. Så der bliver ikke bedre normeringer i Kolding i denne omgang.

Også en kommune som Kalundborg sparede ved sidste års budgetforhandlinger – dog ikke helt så meget som Kolding. Kommunen får 3,6 millioner kroner i ekstra tilskud, men sparede 1,35 millioner kroner sidste år. I Kalundborg er problemet, at kommunen i forvejen er langt fra målet om minimumsnormeringer. 1:3,8 i vuggestuen og 1:7,7 i børnehaven viste sidste års normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at Kalundborg, ligesom de 27 andre kommuner, der har sparet på børneområdet, får ekstra travlt i de kommende år for at leve op til minimumsnormeringerne i 2025.

Kommer i mål før 2025

Der er dog også kommuner, der skal fremhæves for at tage minimumsnormeringer seriøst. Blandt andet har Helsingør besluttet at indfase minimumsnormeringer fra 2022, Horsens fra 2023.

Senest har S og SF i Københavns Kommune meldt ud, at de vil arbejde på at finde knap en halv milliard kroner ved de kommende budgetforhandlinger for at indføre minimumsnormeringer fra 2022.

Se din kommune her

Se også:

Kommunale budgetter 2020 på 0-5-års området