Grænsen for, hvornår en kommune har ’høj lokal smitte’ med COVID-19 er netop blevet sat ned. Det betyder, at langt flere skoler og dagtilbud nu omfattes af retningslinjerne for institutioner i områder med høj smitte. Se reglerne – og om din kommune er omfattet af dem – her.

Udgivet d. 15. november 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

På baggrund af en vurdering fra Epidemikommissionen er grænsen for, hvornår et lokalområde vurderes at have ’høj lokal smitte’ med COVID-19 blevet sat ned fra 500 smittede til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Ændringen betyder, at antallet af kommuner, som har høj lokal smitte, aktuelt hæves fra16 til 38.

Dermed er dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber i mere end hver tredje danske kommune nu omfattet af retningslinjerne for lokalområder med høj lokal smitte.

Dagtilbud: Nærkontakter må gerne komme
  • Daginstitutioner i områder med høj lokal smitte bør ifølge Børne- og Undervisningsministeriet tilrettelægge hverdagen, så børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis det er muligt.
  • På trods af den stigende smitte fastholder retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet dog, at daginstitutioner ikke kan hjemsende børn, alene fordi de har været i nærkontakt med en coronasmittet. Daginstitutionen kan opfordre forældre til at holde deres børn hjemme og afvente negative svar på coronatest, men man kan ikke afvise børn, hvis forældre ikke følger opfordringen.
  • Udviser et barn sygdomssymptomer, kan barnet dog hjemsendes, ligesom en positiv coronatest også kræver, at barnet holdes hjemme, indtil sygdommen er overstået.
  • Personale, der ikke er vaccineret mod COVID-19, opfordres til at lade sig teste en gang om ugen.
Skole, SFO og klub: Faste grupper og to ugentlige test
  • Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at uvaccinerede børn ned til 9 år bliver coronatestet to gange om ugen, hvis de går i skole i et område med høj lokal smitte.
  • Også uvaccinerede medarbejdere opfordres til at lade sig teste to gange om ugen.
  • Kommunerne skal fortsat stille testfaciliteter til rådighed enten på eller i umiddelbar nærhed af grundskolerne. Det gælder også fri- og privatskoler.
  • Desuden opfordrer ministeriet til, at undervisningen foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning. Børnene bør heller ikke blande sig på tværs af klasserne i pauser og frikvarterer. Desuden opfordrer ministeriet til at aflyse større arrangementer, som går på tværs af klasser.
  • SFO’er og fritidstilbud rådes til at organisere deres aktiviteter, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Statens Serum Institut opdaterer dagligt sin oversigt over, hvor høj coronasmitten er i hver enkelt kommune. Her kan du også se, om den aktuelle coronasmitte i din kommune er højere end den aktuelle grænseværdi på 400 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Læs mere om de sænkede grænseværdier for antal smittede i kommuner og sogne hos Sundhedsministeriet.

Læs de seneste retningslinjer og anbefalinger hos Børne- og Undervisningsministeriet.