Her kan du se, hvilke forskningsprojekter der senest har fået støtte fra BUPL’s Forskningsfond. Fonden
har i 2017-2018 støttet forsknings­projekter indenfor det pædagogiske område med 5,3 millioner kroner.

Udgivet d. 26. februar 2018

Kan børn styrke arbejdet med læringsmiljø?

Docent, ph.d. Anette Boye Koch, VIA University College, har som projektleder modtaget 643.000 kr. til projektet ’Hvordan kan børn medvirke til kvalificering af pædagogers arbejde med læringsmiljø og evaluering?’. I løbet af projektet undersøger man børns medvirken i kvalificering af pædagogernes arbejde i institutionerne. Det bygger på to pilotstudier, der handler om børneperspektiver på evalueringer, og hvordan de kan ­medvirke til at skabe et godt børnemiljø. Målet er at skabe en metode til at inddrage børneperspektiver i en evalueringskultur, som under­støtter professionen.

 

Hvordan får vi mere magi ind i dagtilbud?

Lektor, ph.d. Merete Cornét Sørensen, Professionshøjskolen Absalon, har som projektleder mod­taget 695.000 kr. til projektet ’Magien ind i dagtilbuddet’. Der skal skabes forskningsbaseret viden om, ­hvordan pædagoger og ledere kan udvikle et fantasifuldt og kreativt læringsmiljø.  Kernen i projektet er at se leg som børns centrale læringsmåde. Målet med forskningen er at kvalificere pædagoginitierede aktiviteter, børnenes leg og institutionens samlede ­læringsmiljø. I projektet vil der også blive udforsket metoder til at skabe en evaluerings­kultur, der via børneinterview og æstetiske evalueringsformer sætter fokus på både lærings- og børneperspektivet via børneinterview og æstetiske evalueringsformer sætter fokus på både lærings- og børneperspektivet.

 

Kan dialoger bidrage til databaseret styring?

Adjunkt, ph.d. Emil Sjöberg Kampmann, Professionshøjskolen Metropol, har som projektleder ­modtaget 685.000 kr. til projektet ’Dialoger om kvalitet’, der undersøger pædagogisk-faglige evalueringspraksisser. Projektet har samtidig fokus på, hvordan pædagoger, ledere og forvaltere arbejder med pædagogiske læreplaner. Der vil blive stillet skarpt på et centralt styringsredskab, som har stor betydning for forståelsen af kvalitet og for udvikling af kvalitet i dagtilbud. I projektet indgår forslag til, hvordan en pædagogisk, faglig evalueringspraksis kan bidrage kvalitativt til en politisk-administrativ dagsorden om databaseret styring.

 

Findes der en aktiv professionsidentitet?

Lektor Christian Aabro, UCC campus Carlsberg, har som projektleder modtaget 656.500 kr. til projektet ’Pædagogers faglige rolle og legitimitet – identificering af en aktiv professionsidentitet’. Det tager afsæt i projektet ’Programmering af pædagogikken, som viste, hvordan pædagoger oplever professionen og hverdagslivet som udspændt mellem forskellige koncepter. Det nye projekt er en overbygning, der skal bidrage med ­forskningsviden om, hvordan pædagoger forstår og begrunder pædagogiske prioriteringer – og dermed bidrage til at identificere en aktiv professionsidentitet.

 

Hvordan styrker pædagogerne drengene?

Lektor Niels Rosendal Jensen, DPU, Aarhus Universitet har som projektleder modtaget 700.000 kr. til projektet ’Nye tilgange til skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen’. I projektet fokuseres der på, hvordan skolepædagoger kan bidrage til udviklingen af lavt præsterende drenges deltagelse i faglige fællesskaber. Projektet bygger på udviklingseksperimenter, hvor skolepædagoger fokuserer målrettet på at udvikle stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge.

 

Har klubberne en forebyggende effekt?

Lektor, ph.d. Kirsten Elisa Petersen, DPU Aarhus Universitet, har som projektleder modtaget 714.000 kr.

til projektet ’Fritids- og ungdomsklubbens betydning for børn og unge i udsatte boligområder’. Projekt hviler på antagelsen om, at fritids- og ungdomsklubspædagogikken rummer store muligheder for at arbejde forebyggende med børns og unges bevægelse ind i kriminalitet, særligt i udsatte bolig­områder. Under projektet vil man udvikle en ny tværdisciplinær forskningsbaseret viden om fritids- og ungdomsklubbers betydning for børns og unges hverdagsliv og fællesskaber, og hvordan indsatsen medvirker til at forebygge kriminalitet.

 

Hvordan bliver forældresamarbejdet mere synligt?

Professionsforsker og konsulent Bent Madsen, Inklusionsakademiet, og chefkonsulent Ole Steen Nielsen, UC Syd, har modtaget 706.000 kr. Støtten går til projektet ’Pædagogers udvidede forældresamarbejde om udsatte børn og unge i fritidsinstitutioner (6-18 år)’. De vil identificere og synliggøre pædagogiske opgaver i fritidstilbud, hvor den pædagogiske indsats i lige så høj grad er rettet mod forældre som børn og unge. Forældresamarbejdet undersøges desuden i et professionsperspektiv, og projektets mål er at bidrage med elementer til en styrkelse af den pædagogiske grundfaglighed.

Illustration: Mikkel Henssel