Mange børn taler ikke om deres sorg, når far eller mor er alvorligt syg eller dør. Det sættes der fokus på i ny mediekonkurrence for skolebørn.

Udgivet d. 27. maj 2019

Af: Mikkel Prytz, Journalist

Tavshed, emneskift, floskler, solstrålehistorier, galgenhumor. Mange har svært ved at håndtere, når andre mennesker er i sorg eller frygter at miste, og det går især ud over børn og unge. Undersøgelser viser, at to ud af tre børn og unge, der har mistet en forælder, oplever, at de aldrig eller sjældent har talt med nogen om, hvordan de har det. Og hver anden dansker mener, at vi taler for lidt om døden. Derfor sætter Børn, Unge & Sorg sammen med flere andre aktører fokus på de svære samtaler i Mediekonkurrencen 2019 med titlen ’Døden er da noget, vi taler om’. Direktør i Børn, Unge & Sorg, Preben Engelbrecht, fortæller:

Hvorfor har vi så svært ved at tale om sorg?

»Fordi det også er svært for os at tale om døden. Og du kan ikke tale med et menneske, som har mistet et nærtstående familiemedlem uden at komme i kontakt med din egen dødelighed, altså at du også kan dø en dag.«

Hvordan bliver vi bedre til at tale med børn og andre om sorg?

»Baggrunden for konkurrencen er netop at sætte døden på dagsordenen og få den tilbage til livet – så at sige. Generelt forholder børn sig naturligt til døden og kan være meget optaget af den, men det typiske er, at forældrene ikke kan holde det ud, når de skal snakke med børnene om døden. Hvis et barn i klassen har mistet en forælder, er det meget almindeligt, at de andre børn går hjem og spørger: ’Hvad skal der ske med mig, hvis du dør, mor?’ Mor vil så typisk sige: ’Mor dør ikke. Mor bliver rigtig gammel’, fordi hun ikke kan klare at tænke tanken til ende.«

Hvad kan pædagoger gøre, hvis de står med børn eller unge i sorg?

»Man har altid et ansvar som voksen, også som pædagog, i forhold til at tage hånd om et barn i sorg. Det handler om at tale både med barnet og de andre efterladte omkring barnet, men det handler i høj grad også om at kunne tale med de andre børn om det på en naturlig måde. Hvordan skal vi tale med Peter, der har mistet, og hvad har han brug for? Og så handler det om at bevare en løbende opmærksomhed. Mange overser, at børns reaktion tit kommer mange måneder senere, og til den tid har omverdenen næsten glemt, at Peter har mistet sin mor. Men sorgen varer resten af livet, og det er særligt vigtigt som pædagog at spørge ind – også i lang tid efter. Husk især at spørge på dødsdagen, på fødselsdage, til jul og på andre vigtige datoer: ’Tænker du meget på din mor nu?’«

Om konkurrencen

Temaet for efterårets Mediekonkurrence er ’Døden er da noget, vi taler om’. Konkurrencen er for elever i 6.-10. klasse og er blevet til i et samarbejde mellem JP/Politikens Hus, Mary Fonden, Østifterne og Børn, Unge & Sorg. Der er bl.a. udviklet online-værktøjer, en hotline og undervisningsmateriale.

Om Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg er en selvejende institution, der tilbyder gratis psykologhjælp til børn og unge, som er pårørende til alvorligt syge eller har mistet en forælder eller søskende efter fx sygdom eller ulykker. Institutionen rådgiver og uddanner også fagfolk, der er i kontakt med disse børn og unge.