Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet den gratis app ’Safety Observer’. Den er beregnet til at registrere arbejdsmiljørisici på alle arbejdspladser – fx i forbindelse med en arbejdsmiljørundering.

Udgivet d. 14. december 2021

Den foreligger nu i en version 2.0, som er blevet til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) samt Arbejdsmedicinsk afdeling på Regionshospitalet Herning.

Som noget nyt er der nu også en skabelon til registrering af arbejdsmiljørisici i daginstitutioner. Skabelonen dækker arbejdspladsindretning, ergonomi og tekniske hjælpemidler, psykiske forhold, indeklima, værnemidler, kemi, håndsprit og håndpleje samt værktøjer og maskiner.

Den enkelte arbejdsplads kan selv tilpasse skabelonen til egne forhold.

Hvis jeres arbejdsplads vil bruge Safety Observer, kan I læse mere og oprette jer her:
Safety Observer 2.0 er nu på gaden i en ny og forbedret udgave