Den amerikanske forsker i ledelse og kompleksitet Jennifer Garvey Berger har identificeret fem fælder, som ledere typisk falder i, og som ifølge hende er særligt farligere i nutidens komplekse arbejdsliv. Hun advarer især mod et opskruet ego.

Opdateret d. 17. december 2019

Af: Ulla Bechsgaard, journalist

Forestil dig en computer med et gammelt og ikke opdateret styresystem. Når du vil åbne en fil, bliver den lukket ned, og når du forsøger at gemme en fil, bliver den i stedet slettet. Lidt af et rædselsscenarium. Vores hjerner fungerer imidlertid på samme måde som computeren med det gamle styresystem, mener den amerikanske forsker i ledelse og kompleksitet Jennifer Garvey Berger. Hun har identificeret fem tankefælder, som moderne ledere falder i – offentlige  ledere, private ledere, alle!

1. Stop de forsimplede historier

Dit behov for simple historier gør dig blind for sande historier. Ledere, som giver os simple, unuancerede visioner om fremtiden, kan virke besnærende, men kan ødelægge meget. Når vi fortæller os selv en historie, begynder vi at tro på, at vi kan forudsige, hvad der vil ske – at vi har styr på årsag og virkning. Og det har vi ikke.

Din hjerne fylder automatisk huller ud i en historie og skaber på den måde simple forklaringer på komplekse hændelsesforløb. Som leder skal du være kritisk overfor simple historier.

Hvis du for eksempel har skabt en historie om, at en medarbejder eller kollega vil underminere din position, så vær kritisk overfor historien ved som en tankeleg at give personen en rolle som helt. Når du stiller spørgsmål ved de roller, du tildeler andre i dine historier, begynder du at undersøge hele historien og får nye aspekter på den.

2. Pas på følelsen af vished

Bare fordi man føler, man har ret, betyder det ikke, at man også har ret. Ens fornemmelse af at have ret bygger ofte ikke på en tankeproces eller en fornuftsproces, men på en følelse.

Når vi ved, at vi har ret, kvæler vi nysgerrigheden og åbenheden overfor oplysninger, der kan bevise, at vi tager fejl. Følelsen af vished er en tankefælde, fordi den ofte ender som en opfyldende profeti.

Vi er sikre på, vi har ret, og derfor lægger vi ikke mærke til en oplysning, der kunne antyde, at vi tager fejl. Det at føle, man har ret, er ikke altid forkert. Det er skønt at føle sig sikker på noget, at være selvsikker og ovenpå og vide, lige præcis hvad næste skridt skal være. Den eneste grund til, at det er en tankefælde, er, at følelsen af at have ret desværre intet har at gøre med, om vi rent faktisk har ret.

3. Lad dig ikke fange i konsensus

Mange mennesker har en længsel efter at skabe konsensus, fordi konsensus giver en følelse af samhørighed. Tankefælden opstår, når vi er af den overbevisning, at konsensus er en dyd, og at uenighed skal klares ved at gå på kompromis. I komplekse situationer kan det føre til uhensigtsmæssige kompromiser og fastlåste beslutninger.

Vores længsel efter konsensus og fællesskab er en del af forklaringen på, hvorfor det kan være svært at håndtere uenigheder på jobbet, og hvorfor vi så ofte oplever falsk konsensus.

Helt galt går det, når en person erklærer sig enig med dig, når I er sammen, men mener det stik modsatte, når vedkommende er sammen med andre. For at låse denne tankefælde op må vi ændre vores forståelse af, hvad enighed og konflikt handler om. Vi skal vide, at uenigheder skal bruges til at udbygge vores palet af løsninger.

4. Du skal ikke kontrollere alt

I forudsigelige situationer er det selvfølgelig nødvendigt for ledere at kunne kontrollere deres arbejde så godt som muligt. Men når vi befinder os på den uforudsigelige bane, er det nytteløst at forsøge at kontrollere alt. Og det mest betydningsfulde i vores arbejde og liv er oftest umuligt at kontrollere.

Giv derfor slip på dit behov for kontrol, og overvej i stedet, hvordan du kan få indflydelse.

Tænk over, hvordan du kan skabe omstændigheder, der fremmer dine ønsker. I en kompleks verden fungerer det langt bedre at udstikke en retning end et begrænset eller ensporet mål. Når du åbner øjnene for alternativer og er bevidst om, hvad der betyder mest for dig og dine kolleger, får du bedre mulighed for at påvirke.

5. Gør dig fri af dit ego

At være fanget i sit ego er den mest udfordrende tankefælde. Så længe dit ego er lænket til dit nuværende jeg, er du ikke fri til at finde dit fremtidige jeg. Vi beskytter og forsvarer alle vores identitet i stedet for at åbne op for nye muligheder.

Både du som leder og dine medarbejdere bruger hver især meget skjult energi på at beskytte jer selv fra indikationer på, at jeres overbevisninger kan være forkerte.

Vi kæmper for konstant at vise vores værd, at blive værdsat af andre og for at bevise, at vi er den klogeste i gruppen. Hvad værre er: Når vi vinder kampen, kan vi tabe et vigtigt udviklingspotentiale af syne. En nøgle til at låse op for din egobeskyttelsesfælde er at begynde at tænke på dig selv som ’den person, du er lige nu’. En anden nøgle er, at finde ud af, hvilken person du ønsker at være i fremtiden.


Om forskeren
Jennifer Garvey Berger har en doktorgrad i voksnes udvikling fra Harvard University, Massachusetts, USA. Hun forsker i ledelse og kompleksitet og har skrevet en række bøger.

To af dem er oversat til dansk: ’Vejen til fælles meningsskabelse – selvkompleksitet, udvikling og effiktivitet på jobbet’ (på dansk i 2018) samt ’Mindtraps – lederskabets fem tankefælder i kompleksitet’ (på dansk i 2019). Begge er udgivet på forlaget Content Publishing.