Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet materiale specifikt til børnehavebørn. Brug dem som inspiration til at sætte trafikregler og sikkerhed på dagsordenen.

Udgivet d. 8. november 2018

Af: Trine Vinther Larsen (journalist), Foto: Rådet for Sikker Trafik/TrygFonden

Tidlig indsats gælder også, når det handler om trafiksikkerhed. Efter en række henvendelser fra børnehaver landet over har Rådet for Sikker Trafik nu udarbejdet materialer særligt målrettet børnehavebørn og deres pædagoger.

»Jo mere man taler med børn om trafik og øver det med dem, når de er små, jo sikrere bliver børnene også i trafikken, når de bliver større,« siger specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik Pernille Ehlers.

Hun arbejder med at udarbejde undervisningsmaterialer til både daginstitutioner og skoler og har også stået bag udformningen af de nye, digitale materialer.

»Vi havde ikke rigtig internetbaserede materialer for den her målgruppe, så nu har vi lavet et stort site, hvor pædagoger og andre gratis kan finde konkrete trafikøvelser, spil og en malebog til download. Sangene fra det tidligere Børnenes Trafikkub er også blevet digitaliseret,« fortæller Pernille Ehlers.

Materialerne på sikkertrafik.dk/børnehave er fordelt på fire undersider med gode ideer til trafiktræning på turen, på stuen, på legepladsen eller i udarbejdelsen af en trafikpolitik.

»Det er oplagt at starte i børnehaven. I vuggestuealderen sidder børnene meget i klapvogne og bliver kørt rundt af forældrene, men så snart de kommer ned at gå selv, kan man for alvor sætte ind. Fra toethalvt- til treårsalderen kan børnene lære om skilte og øve enkle ting som at stoppe ved kantstenen og se til begge sider. De kan ikke selv beslutte, hvornår de må gå over vejen, men de skal lære, at der skal tages en beslutning, og pædagoger er rigtig dygtige til at formidle det her til børnene,« siger Pernille Ehlers.

Der er et kæmpestort potentiale i at tage trafiktræningen med ud på tur.

»Det er ude i trafikken, man lærer at begå sig i den. Alle børn skal engang slippes løs på egen hånd, så det er vigtigt at grundlægge de gode vaner tidligt, for de hænger ved, når børnene bliver større. Her har forældrene en vigtig opgave, men pædagoger kan hjælpe, og det vil vi også gerne bidrage til med vores nye materialer,« siger Pernille Ehlers.

Tips på turen
 • Tal om steder i trafikken: Hvilke trafikanter går eller kører hvor?
 • Vær’ mindst to voksne, og lad aldrig børnene gå yderst mod trafikken. Hav som minimum voksne i fortrop og bagtrop. Gå med få børn pr. voksen.
 • Lad de største børn gå med de mindste i hånden, så de mindste lærer af de store.
 • Stands helt op, når I skal over vejen.
 • Videregiv dine egne vurderinger af trafikken. Efterhånden lærer børnene selv at vurdere afstand og hastighed, og hvornår der er fri bane.
 • Studér signaler og tegn i trafikken og tal fx om, at at køretøjer har blinklys, men cyklister rækker armen ud. Redningskøretøjer under udrykning skal man give plads til. Biler med baklys tændt, må man aldrig gå bagom. Et dyt er et advarselstegn.
 • På bus og togturen skal børnene sidde ned. Tæl børnene ved på- og afstigning.
 • Husk sikkerhedsveste mærket med institutionens navn og telefonnummer.
Leg trafik på stuen
 • Lav et trafik-vendespil med fotos af skilte, fortov, vejkryds, fodgængerfelt, lyssignal, lågen ind til børnehaven, parkeringspladsen, busstoppestedet, biler, cykelhjelme på børnenes egne knager osv. Print dem ud i to eksemplarer, laminér dem og tal med børnene om stederne, mens I spiller spillet.
 • Leg rød-grøn stopdans: Lav et rødt og et grønt skilt, og når det grønne skilt er oppe, må man bevæge sig, men så snart det røde kommer op, skal man stå stille, ellers ryger man ud. Legen øver børnene i rødt og grønt trafiklys, men træner også balance, motorik og opmærksomhed, der alt sammen er vigtigt, når man færdes i trafikken.
Træn sikkerhed på legepladsen
 • Kom sikkert over vejen: Lad nogle børn være små frøer og andre være biler. Frøerne skal gå over en optegnet vej, og undgå at blive ramt af bilerne, som ’kører’ frem og tilbage i hver sin køreretning. Som et ekstra kreativt element kan I lave frømasker og papkassebiler sammen med børnene.
 • Stop ved kantstenen: I en ellers klassisk fangeleg kan I tegne en stoplinje henover legepladsen. Børnene skal altid standse helt op ved denne stoplinje, inden de løber videre. Ellers bliver man ’kørt over’ og er ude af legen.
3 trin til en trafikpolitik
 1. Sæt trafik på dagsordenen til et bestyrelsesmøde.
 2. Nedsæt et udvalg, der formulerer børnehavens holdninger til fx, hvordan ture og færden på parkeringspladsen ved aflevering/hentning, og som definerer jeres mål for, hvad børnene skal lære om trafik.
 3. Involver forældrene på et forældremøde, og publicér politikken på jeres hjemmeside. Når alle kender reglerne, er de lettere at efterfølge.
 5 fede trafiktiltag
 • Sæt fokus på trafik med en årlig trafikuge
 • Få besøg af en færdselsbetjent
 • Iværksæt en ’mini-gå-prøve’ med diplom
 • Besøg en trafiklegeplads
 • Lav trafikrytmik
Besøg sikkertrafik.dk/børnehave

Her finder I foruden det nye online-materiale fra Rådet for Sikker Trafik også links til gode trafikkampagner som fx ’Nederen Forældre’ samt viden om trafikregler for alt fra cykelhjelme til børnehavebusser. Tilmeld jer også et nyhedsbrev, som kommer 4-6 gange om året.