Pjecen med anbefalinger er tænkt som et oplæg til fortsat dialog om løsning af de permanente udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde i folkeskolen.

Udgivet d. 7. september 2018

Denne pjece er blevet til på baggrund af resultaterne fra forskningsprojektet Pædagogens og lærerens faglighed og følgeskab styrkes – måske – af ledelsen. Undersøgelsen, der er gennemført i perioden januar 2016 – januar 2017, vedrører 12 almindelige folkeskoler i tre kommuner. Der er foretaget 92 interview, 36 observationer, indsamlet 239 spørgeskemaer og afholdt 9 dialogmøder med kommunerne.

Nærværende materiale kan bruges som udgangspunkt for skoleudvikling, workshops eller undervisning i relevante sammenhænge, hvor refleksioner over praksis skal ske med henblik på udvikling af det tværprofessionelle samarbejde i skolehverdagen.