Antallet af flygtninge er på verdensplan det største siden 2. verdenskrig, og et stigende antal flygtningebørn kommer til Danmark. Det er vigtigt, at der står pædagoger klar til at tage godt imod flygtninge­børnene i de danske institutioner.

Opdateret d. 22 marts, 2017

Af: Maja Hansen, Journalist

Der kommer hele tiden nye flygtninge til landet, og mindst 12.000 flygtninge skal fordeles i de danske kommuner i år. Mange af dem er ­familier med små børn. Derfor er der brug for, at kommunerne har dag­institutioner, der kan modtage de børn.

I de institutioner skal der stå pæda­goger klar til at hjælpe børnene og deres familier med at finde sig til rette og få en normal hverdag.

“Der er tale om mennesker, der har været på flugt i lang tid og har oplevet vold og krig. Derfor har de brug for at blive taget godt imod. Det kan pæda­gogerne. De er uddannede til at arbejde med udsatte børn og børn med særlige problemer eller behov,” siger næst­formand i BUPL Birgitte Conradsen.

Alligevel er det som pædagog en udfordring at modtage et barn, der ­hverken kan sproget eller kender kulturen og måske lider af traumer. Derfor opfordrer Birgitte Conradsen til, at pæda­gogerne opsøger og deler viden.

“Man skal huske, at det er en helt ny situation for mange pædagoger. Det kan være, de har brug for sparring og erfaringsudveksling med pædagoger, der har arbejdet med flygtninge før. Vi har asylcentre rundt i landet med egne daginstitutioner, som har stor erfaring. Vi har også pædagoger i andre kommuner, der har arbejdet med det her i flere år, og som har en viden om det,” siger Birgitte Conradsen.

Hun mener, at det er vigtigt, at pædagogerne får skabt en god dialog med forældrene til flygtningebørnene. Gennem dialogen får forældrene tillid til, at pædagogerne gør noget godt for deres børn.

“Børnene skal have et frirum, hvor de har lov til at lege, for det er gennem legen, de bearbejder ting. Hvis børnene kan mærke, at deres forældre er utrygge over, at de er blevet placeret i en dag­institution, så kan de ikke koncentrere sig om at lege,” siger hun.


“Et traume er ikke ødelæggende, hvis man hjælper barnet med at bearbejde det. De fleste, der oplever et traume, kommer fint igennem det og bliver ikke så påvirket af det i det lange løb.”

– Psykolog Eivind Johansen

Læs guide om traumatiserede børn og interview med Eivind Johansen


Pjece om reaktioner hos flygtningebørn

Dansk Røde Kors har lavet en kort i at arbejde med flygtningebørn i daginstitutioner. Pjecen sætter fokus på flygtningebørns reaktioner og på bl.a. pædagogers rolle i arbejdet med flygtningebørn
Hent pjece om flygtningebørns reaktioner (pdf)


Guide til flygtningsbørn i daginstitutioner

Dansk Flygtningehjælp har i samarbejde med BUPL lavet en guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familier.
Hent guiden “Flygtningebørn i daginstitutioner” (pdf)

Den gratis guide kan også rekvireres i trykt udgave ved at kontakte Center for Udsatte Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp på tlf. 3373 5339 eller ved at skrive til udsatte@drc.dk.