BUPL forbedrede i år 2020 vilkårene for mere end hver tredje pædagog, som blev opsagt. I alt fik pædagogerne mere end seks millioner kroner i godtgørelser. Men forhandlinger med arbejdsgivere er mange steder blevet sværere de seneste år, vurderer BUPL-jurist.

Opdateret d. 29. juni 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Mere end hver tredje opsagte pædagog fik I 2020 forbedret sine vilkår for afskedigelse efter at BUPL havde påpeget fejl, mangler eller urimeligheder i opsigelsen.

BUPL forhandlede på den baggrund forbedringer hjem til 452 pædagoger, som var blevet opsagt af deres arbejdsgiver. Det svarer til 36 procent af samtlige opsagte pædagoger.

Kompensationen til de opsagte pædagoger kan blandt andet være forlængede opsigelsesvarsler, penge til efteruddannelse og godtgørelse for usaglig opsigelse.

I alt hentede BUPL i 2020 godt 6,5 millioner kroner hjem til pædagoger, hvis opsigelser ikke havde været efter bogen.

Læs også: Arbejdsgivere laver fejl: BUPL henter 6,5 millioner kroner til opsagte pædagoger

’Der skal være noget at forhandle om’

Og netop urimeligheder, fejl eller mangler er afgørende for muligheden for at forhandle, fortæller Gabriella Tønnesen Lanyi, juridisk konsulent i BUPL. Hun er med til at håndtere nogle af de sværeste afskedigelsessager, der lander hos pædagogernes fagforening.

”Hvis en afskedigelse er sket fuldstændig efter bogen, er der ikke meget at gøre. Så har arbejdsgiver truffet en saglig afgørelse og gennemført en ordentlig proces. Men som statistikken viser, er der altså ganske ofte grund til kritik, hvilket betyder, at BUPL har grundlag for at forhandle forbedringer for medlemmerne,” siger hun.

De kritisable forhold kan for eksempel være, at en pædagog er blevet opsagt på grund af nedskæringer, uden at kommunen har undersøgt muligheder for omplacering til en anden institution. Det kan også være opsigelse af en langtidssygemeldt medarbejder, uden at arbejdsgiver har indhentet de nødvendige lægeerklæringer for at undersøge, om medarbejderen forventes snart at være rask.

De sager, som oftest forhandles, er dog bortvisningssager, afskedssager begrundet i samarbejdsproblemer og afskedssager begrundet i kritik af pædagogens arbejde.

Fritstillinger koster for kommunerne

Mest typisk er en aftale om fritstilling, hvilket BUPL forhandlede på plads for 253 opsagte pædagoger i 2020. Ofte sammen med en anden form for kompensation.

Men fritstillingerne kommer dog langt fra af sig selv, understreger Gabriella Lanyi:

”Det skal vi forhandle os frem til, og jeg oplever faktisk, at det er blevet sværere de seneste år. Nogle kommuner har en politik om ikke at give en fritstilling, uden at der er en meget specifik grund. Det er ikke noget, de bare giver ved døren, for når man bliver fritstillet i stedet for at skulle komme på job i sin opsigelsesperiode, så skal arbejdsgiver jo betale løn til en vikar.”

Forhandlinger sikrer pædagoger nyt job

Der står i pædagogernes overenskomst, at kommuner i sager om opsigelser, der er begrundet i kommunens forhold, typisk nedskæringer, skal undersøge muligheden for omplacering. Alligevel er det ofte først når BUPL træder ind i forhandlingerne, at denne mulighed bliver grundigt undersøgt:

”Man kan godt få en fornemmelse af, at kommunen har for travlt nogle gange. Og det tager jo nogle ressourcer at skrive ud til dagtilbudslederne i kommunen for at høre om muligheder for omplacering,” fortæller Gabriella Tønnesen Lanyi.

I en tid med voksende pædagogmangel vurderer BUPL, at kommunerne med fordel kan øge indsatsen for at omplacere pædagoger, som af forskellige årsager er blevet opsagt, så man kan fastholde dem på en arbejdsplads i kommunen.

Læs også BUPL’s udspil til forebyggelse af pædagogmangel

Hver 12. fyring trækkes tilbage

I 46 af de sager, BUPL forhandlede i 2020 trak arbejdsgiveren ligefrem opsigelsen tilbage.

”Typisk er det sager om opsigelse på grund af nedskæringer, hvor vi får en afskedigelse ændret til en omplacering et andet sted i kommunen. En anden del er sygdomssager, hvor medlemmet egentlig er ved at komme sig, når den påtænkte opsigelse kommer, men kommunen har ikke undersøgt, om medlemmet er klar til en delvis genoptagelse af arbejdet,” siger Gabriella Tønnesen Lanyi

Kan ikke skaffe en undskyldning

Selvom BUPL kan forhandle forbedringer hjem til en stor del af de opsagte pædagoger, er der særligt én forespørgsel, som BUPL ikke kan levere på, fortæller Gabriella Tønnesen Lanyi.

”Mange af medlemmerne føler sig uretfærdigt behandlet – ofte med rette. De vil have oprejsning og søger en undskyldning .Og det kan vi ikke skaffe. Vi kan skaffe en fritstilling, nogle penge eller lignende. Men vi kan desværre ikke tvinge en arbejdsgiver til at sige undskyld for, at der er handlet uhensigtsmæssigt.”

 

Sådan forhandles en opsigelsessag: BUPL får altid besked

Som et led i pædagogernes overenskomst får BUPL automatisk besked hver gang en pædagog modtager en påtænkt opsigelse. Det er en særlig rettighed, som kun få organisationer har, og den giver BUPL særligt gode muligheder for at hjælpe medlemmer, der påtænkes opsagt. BUPL får mulighed for at komme tidligt ind i processen og påvirke den endelige afgørelse, som kommunen skal træffe.

BUPL sender med det samme et brev til den afskedigede pædagog med oplysninger om rettigheder og muligheder. Her opfordres medlemmet også til hurtigt at kontakte sin lokale BUPL-fagforening.

BUPL undersøger sagen og taler med medlemmet om ønsker og realistiske muligheder.

Herefter forhandler BUPL med arbejdsgiveren. Typisk sidder den afskedigede pædagog klar ved telefonen derhjemme. Når BUPL er tæt på et resultat, bliver medlemmet kontaktet, så man kan sikre, at medlemmet er enig i forhandlingsresultatet. Ofte ender forhandlinger i et forlig, som medlem og sagsbehandler i fællesskab gennemgår efterfølgende. Medlemmet, arbejdsgiver og BUPL skriver til sidst under på forliget