I løbet af de seneste 5 år har Arbejdstilsynet været på besøg i institutioner flere end 3350 gange. Mange af disse besøg har været varslet på forhånd. Det er vigtigt at være godt forberedt, hvis I vil have det optimale ud af besøget. Læs her hvordan.

Opdateret d. 14. september 2018

Af: Mikkel Prytz, journalist

Når Arbejdstilsynet har varslet et besøg, kender institutionens arbejdsmiljøgruppe ikke altid det nøjagtige tidspunkt. Men I kan alligevel forberede jer på besøget på flere punkter:

  • Hav orden i sagerne. Sørg for, at der er styr på institutionens APV (arbejdspladsvurdering), eventuelle handleplaner og dokumentation for procedurer, aftaler, uddannelser osv. Sørg også for, at I har sikkerhedsdatablade for eksempelvis kemi og rengøringsmidler i orden. Det er i det hele taget en god idé at have orden i tingene, for Arbejdstilsynet kan også komme på uanmeldt besøg.
  • Giv alle besked. Til dig, der er leder eller arbejdsmiljørepræsentant: Sørg for, at alle ved besked om besøget – både medarbejdere, ledelse og tillidsrepræsentant. Tjek, om der er lokale aftaler for, hvem der skal have besked om og eventuelt deltage i tilsynet.
  • Aftal, hvem der tager notater fra besøget. Den tilsynsførende kan godt give mundtlig vejledning undervejs, og I får kun en skriftlig rapport, hvis I overtræder reglerne. Sørg også for at notere navnet på tilsynsførende.
  • Vær klar til at give status for jeres APV-arbejde. Arbejdstilsynet forventer, at I kan gøre rede for jeres APV, også hvis I har aftalt handleplaner og opfølgning.
  • Bliv enige om, hvordan der skal informeres om resultatet af besøget. Skal det ske på et personalemøde? Hvad gør I, hvis I får et påbud?

Kilde: BUPL’s arbejdsmiljøteam samt ’Når Arbejdstilsynet kommer på besøg’. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, 2018. Her finder I også en tjekliste til at forberede besøget.

Arbejdstilsynets besøg – trin for trin

Et besøg af Arbejdstilsynet har typisk tre trin:

1. Den eller de tilsynsførende holder et indledende møde med leder og arbejdsmiljørepræsentant. Her gennemgår I jeres APV (arbejdspladsvurdering), handleplaner osv. og tager også en overordnet snak om psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker.

2. Tilsynsførende tager en rundgang i institutionen for at gennemgå arbejdsmiljøet. Her kan der sagtens være spørgsmål til de enkelte pædagoger, der er på arbejde. I kan altid bede om at tale særskilt med en tilsynsførende, hvis I har brug for det. Husk, at I kan henvise til ledelsen eller jeres arbejdsmiljørepræsentant, hvis I ikke kan svare på spørgsmålene.

3. Efter besøget får I en digital kvittering for besøget. Husk at spørge ind, hvis I er i tvivl om, hvad der står, eller hvorfor det er skrevet sådan.

I nogle tilfælde kommer Arbejdstilsynet på endnu et besøg. Det kan for eksempel være, hvis der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, som kan udløse et påbud. Her kan tilsynsførende indkalde medarbejdere til samtaler, eventuelt i grupper.

 Kilde: ’Når Arbejdstilsynet kommer på besøg’. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, 2018.

Giv lyd, hvis der er problemer

Hvis der er problemer med arbejdsmiljøet på dit arbejde, kan du kontakte Arbejdstilsynet. Husk at:

  • Din henvendelse vil altid blive behandlet anonymt, og Arbejdstilsynet vil aldrig fortælle, at der er en konkret anmeldelse bag et besøg i en institution.
  • Inden du kontakter Arbejdstilsynet, skal du forsøge at gøre din arbejdsmiljørepræsentant og leder opmærksom på problemerne.
  • Du kan altid kontakte din fagforening og få vejledning i, hvordan du skal håndtere specifikke arbejdsmiljøproblemer.

Kilde: BUPL’s arbejdsmiljøteam

Vil du vide mere?

Bupl.dk/arbejdsmiljoe: Gå på opdagelse i det digitale opslagsværk fra BUPL’s arbejdsmiljøteam. Læs blandt andet om, hvilke særlige opgaver og krav, der stilles til dig, der er arbejdsmiljørepræsentant eller leder.

Arbejdstilsynet.dk: Her kan du læse mere om, hvad Arbejdstilsynet fokuserer på, og hvad de forskellige redskaber i tilsynets værktøjskasse dækker over.

Arbejdsmiljoweb.dk: Her giver BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration blandt andet gode råd til, hvordan I kan arbejde mod et bedre arbejdsmiljø.

Læs hele temaet om arbejdsmiljø i Børn&Unge nr. 10 (åbner nyt vindue)