Nu er det daginstitutionernes tur til at tage Aula i brug. I det nye år kommer alle kommunale institutioner på systemet. Nogle få har tyvstartet. Her får du deres bedste råd til en god start på Aula.

Udgivet d. 25. januar 2021

Af: Clara Leck Bachmann, journalist / foto: Ole Jørn,

Alle kommunale daginstitutioner kommer i år på Aula. Men i Esbjerg er pædagogerne i Børnehaven Kahytten tyvstartet. Siden i sommer har de været med til at teste Aula som en del af et pilotprojekt. Aula er derfor allerede en fast del af deres hverdag.

”Der har været nogle udfordringer, men jeg vil ikke være foruden Aula nu. Jeg synes, at det højner vores arbejde, at vi har mulighed for at dokumentere det med billeder og opslag, og at vi let kan kommunikere med forældrene. Det er ikke alting, man lige kan tage i døren med forældrene, når de henter deres barn, og Aula er bare lettere at tilgå end Tabulex,” siger Jeanette Rosenkilde, pædagog i Kahytten.

Sammen med de andre pædagoger fra børnehaven Kahytten og områdeleder Marianne Guldager Jensen kommer hun her med sine bedste råd til en god start på Aula.

 

1. Tag stilling

Det er en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvad I vil bruge Aula til, da der er mange muligheder med systemet. Hvordan skal kommunikationen foregå? Og skal den være mellem institution og forælder, eller skal forældrene kunne kommunikere med hinanden?

 

2. Inddrag straks forældrene

Gør forældrene opmærksomme på det nye system fra start, eventuelt ved at stille dig ud foran institutionen om morgenen og opfordre dem til at gå ind og kigge på det. Det kan være med til at gøre overgangen nemmere.

 

3. Leg med det

Du skal ikke være bange for at prøve dig frem. Leg lidt med det. I kan eventuelt prøve at sende beskeder til hinanden, så I bliver trygge ved det nye system.

 

4. Én ting ad gangen

Det er en god idé at fokusere på én til ad gangen i begyndelsen. Du skal ikke kunne de hele fra første dag. Du kan for eksempel starte med at øve dig i at lægge billeder ind i Aula, og når du er tryg ved det, kan du lige så stille tage flere opgaver på dig.

 

5. Fotos i Aula

Et godt tip er at tage billeder direkte i Aula, så skal I nemlig ikke tænke på persondataloven, da billederne ikke kommer til at ligge andre steder. Det er også muligt at tagge børnene på billederne inde i Aula. På den måde bliver billeder af børn, der ikke må fotograferes, automatisk sorteret fra.

 

 

Vigtigt at vide om Aula

• Aula er en dansk kommunikationsplatform, der erstattede SkoleIntra i folkeskolen i 2019.
• I løbet af 2021 forventes det, at alle kommunale daginstitutioner kommer på Aula, som kan benyttes fra januar 2021.
• Seks kommuner har siden juni 2020 været en del af et pilotprojekt, som har testet Aula og givet feedback. Feedbacken er blevet brugt til at opdatere Aula, så de første problemer med systemet bør være løst, inden alle kommer på.
• Ifølge Kombit, som har udviklet Aula, har forsøgskommunerne overordnet været tilfredse med Aula, men der har været udfordringer, blandt andet med komme-gå-funktionen.
• Omkring 3.000 pædagoger blev i slutningen af 2020 uddannet i det nye system. De bliver ’superbrugere’, som skal lære deres kolleger at bruge systemet.
• Aula indføres på dagtilbudsområdet primært for at kunne have et samlet kommunikationssystem både for skoler og institutioner.