Står det til de tre største partier, skal børn fra ghettoområder kunne tvinges til at gå i daginstitution. Det kan ødelægge forældresamarbejdet, mener BUPL.

Udgivet d. 9. januar 2018

Af: Signe Rosa Skelbæk, Journalist

Da Statsministerens nytårstale blev sendt d. 1. januar, var der særligt et emne, der optog Lars Løkke Rasmussen. Parallelsamfund i ghettoområderne. Lars Løkke Rasmussen siger i sin tale, at for at komme parallelsamfund og den negative sociale arv til livs, kan det blive nødvendigt, at børn fra disse områder sendes tidligere i daginstitution.

»(…) For det andet skal vi have fat i børnene i tide. (…) For nogle børn kan det være løsningen at komme tidligere i daginstitution. Ud af hjemmet i ghettoen og ind i et dansk miljø,« sagde han og tilføjede: »Et barn har kun én barndom. Den må ikke forspildes.«.

Og ifølge familie- og socialordfører Carl Holst (V), er det ikke utænkeligt, at tvang kan blive nødvendigt, for at få forældrene til at sende deres børn i institution.

»Helst vil vi gøre det via dialog, men jeg vil bestemt ikke udelukke, at det i særlige tilfælde kan være nødvendigt at bruge tvang eller f.eks. økonomiske incitamenter eller sanktioner. Men der er ikke kun én model, der er løsningen,« siger Carl Holst.

Opbakning fra S og DF

Og hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet afviser, at forældre skal kunne pålægges at sende deres børn i institution.

‘Vi mener, at alle børn automatisk skal opskrives til vuggestue. Hvis forældrene ikke ønsker at sende børnene afsted, skal der komme en sundhedsplejerske på besøg i hjemmet, som vurderer, om der tales dansk i hjemmet. Hvis det ikke er tilfældet, mener vi, at barnet alligevel tidligt skal i vuggestue eller dagpleje for at blive sprogligt stimuleret,’ skriver Integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) i en sms til Børn&Unge. Holdningen bakkes op af Dansk Folkeparti.

BUPL’s formand, Elisa Bergmann, mener nærmere, at vejen frem er at styrke samarbejdet med forældrene.

»Politikerne har indtil videre forsøgt at adfærdsregulere ved at straffe forældrene, f.eks. ved at man fratager børnebidraget, frem for at man forsøger at gøre det attraktivt at sende sit barn i institution. Vi mener, at man i højere grad skal bygge bro mellem institution og familierne,« siger Elisa Bergmann.

»Når man kommer fra en anden kultur, der ikke kender vores daginstitutionstradition, kan det være grænseoverskridende, at man skal aflevere sit lille barn til fremmede mennesker. Det er vores arbejde at fremme den tillid, blandt andet i samarbejde med sundhedsplejersker, så vi tidligt får fat i familierne, og de ser fordelene ved institutionerne,« siger hun.

Ligestilling med undervisningspligt

Men på trods af, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er enig med Carl Holst, er de ikke enige om, hvorvidt der er behov for, at man indfører daginstitutionspligt, ligesom man har undervisningspligt.

»Jeg kan godt lide tanken om, at man kan gå hjemme med sine børn, hvis det er det, man vil, men det skal jo ikke være på bekostning af, at ens barn kommer sprogligt bagud,« siger børne- og familieordfører Pernille Bendixen (DF). Den holdning deler hun med Mattias Tesfaye (S).

‘Pligten skal kun omfatte familier, hvor børnene ikke vurderes at blive tilstrækkeligt sprogligt stimuleret i hjemmet. Forældre skal i samme ombæring kunne pålægges at tage uddannelse, f.eks. færdiggøre 9. klasse, som forudsætning for at kunne bevare overførselsindkomsten,’ skriver han til Børn&Unge, og den holdning står i kontrast til BUPL’s.

»Pædagogers udgangspunkt er, at jo mere frivilligt og tillidsbaseret vi kan gøre det, jo bedre er det for samarbejdet og børnene. Vi skal ikke tvinge eller true, for så har samarbejdet et dårligt udgangspunkt. Det kan godt være, at vi skal tage daginstitutionspligt i brug, men så lad os kigge på, hvordan vi kan gøre det, så man også kan vælge det fra, hvis der af den ene eller anden grund er brug for det,« siger Elisa Bergmann.

Regeringspartiet Venstre vil heller ikke udelukke, at en lov om daginstitutionspligt kan være på vej.

»Jeg kunne godt forestille mig, at der enkelte steder ikke er nogen anden vej, end at man gør brug af daginstitutionspligt,« siger Carl Holst (V) og understreger, at Regeringens samlede ghettoudspil er på vej.