Mange institutioner er udfordret af corona-krisen, viser Børn&Unges rundspørge blandt BUPL’s fagforeninger.

Opdateret d. 27. oktober 2020

Af: Clara Leck Bachmann, journalist / foto: Colourbox,

Problemerne er begyndt at hobe sig op. Der mangler ressourcer til at opfylde krav om rengøring. Forældresamarbejdet halter, da forældrene ofte ikke må komme ind på institutionerne. Og frygten for, hvordan det mon bliver, når det først bliver rigtig koldt, ligger og ulmer.

Det fortæller en lang række af BUPL’s fagforeninger over hele landet, som tilsammen tegner billedet af en udfordrende hverdag for pædagogerne i institutionerne.

 

Færre pædagoger til flere opgaver

I fagforeningen BUPL Midtsjælland er det manglen på ressourcer, der fylder mest i pædagogernes hverdag. Det fortæller formand Bertha Langhoff Hansen.

»Pædagogerne oplever store udfordringer med at overholde retningslinjerne. De er færre pædagoger til flere opgaver. Det bliver kun sværere, når børnene skal være mere indenfor, fordi det stiller krav til rengøring, hvilket pædagogerne ikke har ressourcer nok til,« siger hun.

De samme bange anelser går igen i Sydjylland, fortæller formand Jonna Jul Gudmundsen.

»Pædagogerne frygter, hvordan de skal kunne leve op til at opretholde kravene om ekstra rengøring, uden at det går ud over tiden til børnene. Allerede nu oplever flere, at de økonomiske ressourcer, der blev tildelt til ekstra rengøring i foråret, er forsvundet igen,« siger hun.

 

Vinteren nærmer sig

Det er især de kommende vintermåneder, der ifølge fagforeningerne presser pædagogerne.

»Hvad sker der til vinter, når det bliver koldere, og de ikke kan være udenfor i samme omfang som nu? Vil det betyde, at smittetallet vil stige, da flere skal opholde sig på mindre plads indenfor? Øger det også risikoen for, at flere pædagoger risikerer at blive syge med corona? Det er bekymringer, der fylder meget i deres hverdag,« siger Jonna Jul Gudmundsen.

Mange institutioner har indtil nu brugt legepladsen og naturen flittigt, da der ikke er det samme behov for rengøring udenfor, og pædagogerne her kan fokusere deres ressourcer på børnene. Men det bliver svært at holde gejsten for udelivet oppe, når vejret bliver koldere og koldere.

»Flere klager over de fysiske forhold udenfor. De kan ikke komme i ly for regn og blæst, og der mangler voksenmøbler og uderum, så børn og voksne kan lave andet end udendørs aktiviteter udenfor, det kunne for eksempel være et skur med papir, puslespil og ler. Det har betydning for trivslen for både pædagoger, børn og forældre,« skriver Rikke Hunsdahl, formand for BUPL Fyn, i en mail.

 

Forældresamarbejdet presses

Flere fagforeninger fortæller, at corona-restriktionerne tærer på forældresamarbejdet. I mange institutioner rundt omkring i landet må forældrene ikke længere komme ind i institutionen og skal derfor aflevere børnene udenfor.

Pædagogerne har altså ikke på samme måde en løbende dialog med forældrene, hvilket betyder, at det for mange er blevet sværere at tage de alvorlige snakke, der nogle gange skal tages, da relationen ikke er den samme.

Samtidig oplever enkelte fagforeninger, at forældrene klager over ikke at få nok informationer fra pædagogerne om, hvad deres børn har lavet i løbet af dagen, og hvordan de har haft det.

Corona-restriktionerne er altid ikke kun en udfordring for pædagogerne, understreger flere fagforeninger. Både pædagogerne, børnene og forældrene er mærkede af dem.

 

BUPL undersøger nærmere

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil understregede på et pressemøde søndag vigtigheden i, at kommunerne lader pengene afsat til smitteberedskabet i daginstitutioner finde vej ud til institutionerne. Ministeren mindede samtidig institutionerne om vigtigheden i at holde fast i corona-restriktionerne, så vi kan få bremset smitten.

Ifølge Elisa Rimpler, formand for BUPL, er det en god idé at drøfte i de enkelte institutioner, om man lever op til alle krav.

»Det skal ses i sammenhæng med, om vi har ressourcerne til at løfte den opgave, vi har fået – til at sikre den høje hygiejne og rengøringsstandard og til at indkalde vikarer, når flere skal testes, samtidig med at børnegrupperne er delt op,« siger Elisa Rimpler, som oplyser, at BUPL nu vil undersøge, om der er institutioner, der har særligt brug for hjælp til at efterleve kravene.

Hun understreger den særlige opgave, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har i den forbindelse.

»De er vores vagthunde, og de skal råbe op, hvis der på arbejdspladsen ikke er ressourcer nok til at løfte opgaven,« siger Elisa Rimpler.

 

Det siger fagforeningerne

Børn&Unge har kontaktet BUPL’s 12 lokale fagforeninger, hvoraf seks har svaret. Der er tale om BUPL Sydjylland, BUPL Midtvestjylland, BUPL Fyn, BUPL Midtsjælland, BUPL Storkøbenhavn og BUPL Bornholm. Fagforeningerne har svaret på, om de oplever, at deres medlemmer bliver udfordret i deres arbejde af corona-restriktioner, og hvilke udfordringer der i så fald fylder mest. Her er en liste over de udfordringer, der gik mest igen hos fagforeningerne.

  • Restriktionerne udfordrer forældresamarbejdet, da forældre flere steder ikke må komme ind i institutionerne, hvilket gør det svært at have en løbende dialog.
  • Pædagogerne bekymrer sig for det pædagogiske udviklings- og legemiljø samt arbejdet med sprog og motorik, blandt andet fordi meget legetøj fjernes pga. manglende ressourcer til rengøring, og børnene derfor leger med de samme ting.
  • Det går for langsomt med pædagogernes adgang til coronatests.
  • Det er svært at opretholde de mindre grupper, børnene skal færdes i, da de er for få pædagoger.
  • Pædagogerne er bekymrede for, hvad der skal ske til vinter, når det bliver koldere og de ikke kan være udenfor i samme omfang.
  • Der mangler ressourcer til at gøre det nemmere at være ude i det kolde vejr, f.eks. voksenmøbler og skure med legeredskaber.
  • Der mangler ressourcer til rengøring.
  • Restriktionerne medfører, at normeringerne forringes.