I det daglige kan Albert Christensen bruge sin store interesse for Romerriget i sit pædagogiske SFO-arbejde, og i den aktuelle OK-situation er der masser af symbolik i skjold og sværd: Her handler det om forsvar for rettigheder og vilje til kamp. Og i Silkeborg Kommune er Albert og hans kolleger parate

Opdateret d. 23. marts 2018

Af: Kurt Balle Jensen (journalist), Jens Hasse (fotograf)

Symbolikken er til at tage og føle på, når Albert Christensen trækker sværdet og gør sig klar til kamp. Han er Optio i en romersk hærenhed. Det betyder, at han som ’den udvalgte’ er næstkommanderende og på et tidspunkt skal efterfølge den nuværende Centurion. Det er altså en særdeles højtstående officer i en legion med danske, svenske og tyske medlemmer, vi her står over for. Men Albert Christensen er også uddannet som pædagog i 2001 og har arbejdet i Hvinningdal SFO i Silkeborg i 10 år. Her er børnene glade for hans store interesse, for Albert lader nogle gange børnene udkæmpe romerske slag med selvlavede skjolde og ufarlige sværd, og så må det godt blive lidt vildt.

”Det er ret fysisk med positiv aggression i legale rammer. Det skal først og fremmest være sjovt, men børnene lærer samtidig at flytte deres tolerancetærskel, og de lærer at vise empati. Det kan jo ikke altid undgås, at et barn kan komme til at overtræde at andet barns grænser, når det går vildt til. Så må der jo gøres noget, hvis det pågældende barn bliver ked af det”, siger Albert Christensen.

Han kan bruger Romer-legen til både at give børnene fysiske udfordringer og til at lære at tage hensyn og at trøste hinanden, hvis det bliver nødvendigt i kampens hede. I legen skal alle passe på alle.

Udtaget til strejke

Vi møder Albert Christensen i hjemmet i Faarvang få timer før, han skal til BUPL-medlemsmøde, fordi Silkeborg Kommune er udtaget til strejke. Og det får hurtigt samtalen ind på kamp på et andet plan, for den kommende konflikt fylder en del for pædagogen fra Faarvang.

Men først noget om hans hobby: Når Albert Christensen dyrker sin store interesse og er med til at genoplive Romerriget som næstkommanderende i gruppen Legio VI Victrix Cohors II Cimbra, er det for at fastholde historien og fordi, vi kan lære af den på mange planer. Også af fejltagelserne, som da romerne troede, de skulle beskytte sig ved at bygge en mur…

”Ja, der er ikke meget nyt under solen. Også i Romerriget kendte man til arbejdskampe, og soldaterne i den romerske hær måtte kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsforhold. I det hele taget kan meget i vort samfund i dag føres tilbage til det gamle Romerrige,” siger Albert Christensen.

I Cohors II Cimbria rekonstruerer de våben, smykker, tøj, telte og meget andet fra Romerriget nøjagtigt ud fra fund og tegninger på romerske bygningsværker. Albert Christensen ved rigtig meget om romerske slag og om forholdene i det stolte imperium. Den romerske hær var utrolig velorganiseret, og når en lejr med 5000 mand skulle bygges op på et par timer, vidste hver eneste soldat, hvad han skulle gøre.

Noget at slås for

I disse dage er det imidlertid en anden kamp, der optager SFO-pædagogen fra Faarvang:

”Vi har i årevis haft noget at kæmpe for. Denne gang står vi heldigvis sammen på tværs af organisationerne, og det er utroligt vigtigt. Jeg tror også, at dette kan være med til at få folk til at se, hvor vigtigt det er med en stærk offentlig sektor, og hvor meget, den egentlig omfatter,” siger Albert Christensen.

Han er træt af, at den offentlige sektor nærmest bliver betegnet som en byrde, der er for dyr, og hvor medarbejderne ikke værdsættes for deres arbejde.

”Vi kan jo se, hvordan man har det i lande med en noget mindre offentlig sektor, end vi har i Danmark. Det tror jeg de færreste ville ønske sig,” siger Albert Christensen.

’Den Udvalgte’ i Cohors II Cimbria har for længst taget brynjen på. Kommer konflikten, er han og kollegerne i Silkeborg Kommune parate.


Mød Albert Christensen i fuld kampudrustning i videoen her