Uncategorized Robotter Saelges Som Et Specialpaedagogisk Superhit 1273


»Uden en pædagog til at relatere robotten til pædagogiske målsætninger og arbejdet med det enkelte barns udvikling er robotten ingenting,« siger neuropsykolog og lektor ved Aarhus Universitet Louise Bøttcher.