VR-briller, robotter og iPads ruster ikke kun børnene til den digitale verden, de er en del af. Det giver også pædagoger mulighed for at arbejde med kreativitet, samarbejde og personlig udvikling, mener Christian Toft, som er multimediepædagog i SFO’en på Fuglsanggårdsskolen.

Opdateret d. 25. maj 2020

Af: Julie Fristed Hansen, Journalist, foto: Jeppe Carlsen

De seneste fem år har pædagog Christian Toft sammen med sin kollega Michel Surrugue Frost drevet et multimedieværksted for børnene i SFO’en på Fuglssanggårdskolen i Virum. Her er robotter, det at skille en computer helt ad, VR-briller og iPads blot nogle af de aktiviteter, som de bruger aktivt i deres pædagogiske arbejde.

»Det er rigtig vigtigt, at værkstedet har en pædagogisk funktion, og at vi ikke er ude i opbevaring eller passivisering,« siger Christian Toft.

For ham og kollegaen ligger der derfor mange pædagogiske overvejelser bag hver af multimedieværkstedets aktiviteter. Dem kan du læse mere om her, ligesom du kan få gode råd til at komme i gang med forskellige værkstedsaktiviteter.

 

5 ideer værkstedsaktiviteter

Der er mange muligheder for aktiviteter med pædagogiske gevinster i et multimedieværksted. Her får du idéer til fem forskellige.

1.Åbne og skille computere ad

Hvis I har nogle gamle, helt ubrugelige ­computere på skolen eller SFO’en, så skil dem ad og udforsk, hvad der er inden i dem. Snak om, hvad delene gør, og hvorfor de gør det. I kan både bruge gamle ­stationære ­computere og bærbare computere. Stationære ­computere er ikke nødvendige at ødelægge, da man har adgang til hele maskinen bag en klap. Samtidig er de mere logisk opbygget. Derfor er det et godt sted at starte for både børn og pædagoger. De bærbare computere skilles fuldstændigt ad med en skruetrækker og skal ikke samles igen.

Hvorfor?
Det handler om at forstå teknologien indefra. Vi kommer ikke udenom, at vi alle er og bliver forbrugere af teknologien. Men hvis man forstår det bagvediggende i en computer, vil det hjælpe i en hvilken som helst skabelsesproces i fremtiden.

2. Minecraft på iPad

Lad børnene være sammen to og to om én iPad. Her skal de sammen løse dagens opgave i Minecraft eller Minecraft ­Education Edition. Det kan være en relativ banal opgave, de skal løse i spillet.

Hvorfor?
Tanken bag at lade børnene være sammen to og to er at gøre iPaden mere social. Man skal ikke isolere sig, men man er nødsaget til at kommunikere og løse opgaven sammen. At give børnene en banal opgave, som ikke nødvendigvis tager så lang tid at løse, er en måde at få børnene til at snakke sammen på og få dem til at forholde sig til noget konkret. Det handler samtidig om at sætte et ansigt på den ansigtsløse kommunikation og om omgangstone. De sidder sammen med andre og spiller og kan se, hvordan de snakker og reagerer

3. Robotter

Der findes mange forskellige robotter på markedet, som har forskellige funktioner. I multimedieværkstedet i Fuglsanggårdsskolens SFO leger de blandt andet med robotterne Ozobot, Cozmo og Fable, som alle skal programmeres til at kunne udføre forskellige handlinger.

Hvorfor?
Formålet er at præsentere børnene for teknologi som noget, der kan noget og forstår ting. Børnene skal se, at man har kodet på computeren eller iPaden, og at det stykke kodning får robotten til at handle for eksempel køre efter bestemte farver eller kaste en bold.

4. VR-briller

VR-briller er nyere teknologi, som man i et multimedieværksted kan præsentere børnene for. Der findes forskellige spil, som kan give børnene oplevelser og udfordringer.

Hvorfor?
Formålet er først og fremmest at præsentere børnene for en anden, ny type teknologi, der kan give ekstraordinære oplevelser. Men flere af spillene kan man også arbejde med pædagogisk. Et godt spil til det er blandt andet spillet ­’Planken’, hvor man står på en planke fra et højhus. Her kan man pædagogisk arbejde med børnenes mod.

5. Programmering

Der findes forskellige kampagner målrettet skoleelever, som har det formål at give børn indsigt i programmering. Hour of Code og Ultra:bit er eksempler på kampagner, som tilbyder idéer og materiale til simpel programmering.

Hvorfor?
At have muligheden for at lære at programmere i en tidlig alder giver børnene et fundament for succes i fremtiden, uanset ­karrierevalg. Det hjælper samtidig børnene med at træne problem­løsning, logik og kreativitet. Det løfter også børnenes forståelse for teknologi og giver dem mulighed for at have en mere skabende tilgang til teknologien frem for kun at være forbruger at teknologien.

Kilde: Christian Toft, multimediepædagog, Michel Surrugue Frost, pædagog, begge Fuglsanggårdsskolen

 

6 pædagogiske gevinster ved multimedieværkstedet

1. Muligheden for at åbne en verden for børn, som ikke ellers har ­muligheden.

2. Digital dannelse og forståelse af, at teknologi også kan danne rammen for det sociale.

3. Personlig udvikling, fx at give ­børnene mere mod.

4. Muligheden for at give børn, som er gode til teknologi, en rolle, som de ikke har i andre sammenhænge.

5. Man kan arbejde med det digitale på en kreativ og fantasifuld måde, som kan være med til at skabe og fastholde en interesse for teknologi.

6. Kan lægge grundstenene for senere at forstå og være medskabere af vores digitale samfund.

Kilde: Christian Toft, multimediepædagog, Michel Surrugue Frost, pædagog, begge Fuglsanggårdsskolen

 

Bag multimedieværkstedet

Multimedieværkstedet på Fuglsanggårdskolen har været under udvikling i mange år. Det startede som en reaktion på, at børnenes legetøj blev mere og mere avanceret. Når der var ’legetøjsfredag’ i SFO’en, hvor børnene måtte medbringe eget legetøj, blev dukker og brandbiler pludselig ­erstattet – først af Game Boys og senere PSP’er og iPads. ’Legetøjsfredag’ udviklede sig til ’Spillefredag’, men hurtigt blev det klart, at det var nødvendigt med klare pædagogiske rammer for aktiviteterne.

 

Du kan læse hele inspirationshistorien i Børn&Unge nr. 6 2020. Find historien på side 32

Vil du have læst den op? Find den i Børn&Unge Podcast eller på bupl.dk