Hav børnene i mindre, faste grupper, både dem, der er i nødpasning, og dem i specialklasser og -skoler. Sådan lyder myndighedernes anbefaling i nye retningslinjer. Vi skal have rimelige vilkår, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

Udgivet d. 12. januar 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

Endelig er de reviderede retningslinjer for skoler og specialskoler landet. Og lad det være sagt med det samme: Der er ikke rigtig noget nyt. Skolerne er stadig overgået til nødundervisning, ligesom der er nødpasning i fritidstilbud for elever fra 0.-4. klasse. Elever i specialklasser eller på specialskoler skal komme i skole og modtage undervisning der.

Hvis der er særlige sociale eller pædagogiske behov, eller et barn er omfattet af krav om sprogprøver, er børnene heller ikke omfattet af nødundervisning, men skal modtage almindelig undervisning.

Børn i nødpasning og børn i specialklasser og -skoler bør holdes i mindre og faste grupper dagen igennem, lyder det i retningslinjerne. Til gengæld gælder den generelle anbefaling om at holde to meters afstand ikke.

Sygefravær er lovligt fravær

Børne- og undervisningsministeriet har ikke slækket på kravene om fravær. Dog bliver det præciseret, at sygefravær er lovligt fravær, og herunder også psykiske lidelser som angst.

Det bliver også anbefalet, at der afsættes de nødvendige ressourcer til rengøring mindst en gang om dagen.

Skoler, der ikke som udgangspunkt er overgået til nødundervisning, skal overgå til nødundervisning, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende (fx pga. sygdomsudbrud med covid-19), at normal undervisning ikke kan gennemføres, fremgår det også af retningslinjerne.

BUPL: Vi skal have rimelige vilkår

BUPL har kæmpet hårdt for at få indført nødpasning på specialområdet, fortæller BUPL-formand Elisa Rimpler

”Det kom vi ikke igennem med, så nu må vi arbejde for at finde gode lokale løsninger, når der nu ikke kom den nødpasning, som vi havde tænkt kunne være det bedste,” siger hun.

Men selv om retningslinjerne ikke er ændret, betyder det ikke, at pædagogerne skal finde sig i hvad som helst, understreger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

”Hvis man oplever, at der er vilkår, der er urimelige, hvis man ikke kan holde børnene i små, faste grupper, eller der bliver drevet rovdrift på pædagoger, der skal stå med opgaven selv det meste af tiden, så sætter man sin tillidsrepræsentant til at kontakte det lokale BUPL. Så arbejder vi med også at få lavet nogle aftaler, så det bliver rimelige vilkår,” siger hun.

Pædagoger skal ikke gøre rent

Man skal også gå til sin skoleledelse, hvis der ikke bliver sat ressourcer nok af til rengøring, anbefaler hun.

”Pædagoger skal ikke bruge deres dyrebare tid på også at gøre rent.”

Elisa Rimpler understreger, at begrebet ’mindre og faste grupper’ skal tages alvorligt.

”Det er vigtigere, at ’mindre og faste grupper’ ikke betyder, at det kun er læreren, der er koblet på en mindre, fast gruppe, men at det også er pædagogen, så vi ikke skal defilere rundt mellem 250 børn. Det er uacceptabelt,” fastslår hun.

Retningslinjerne gælder til og med den 17. januar.

Læs de reviderede retningslinjer her