Pjecen “Rettidig omsorg – en tidlig pædagogisk indsats betaler sig” er produceret af BUPL til KL’s børnetopmøde 2010. Pjecen beskriver “rettidig omsorg” på en række pædagogiske områder ud fra forskning og eksempler og appellerer til, at pædagoger bruges som en ressource i forhold til udsatte børn og familier.

Opdateret d. 22. februar 2018

Når et lille barn begynder i daginstitution, er det samtidig barnets første møde med de krav, samfundet stiller. Vi håber alle sammen på, at børnene en dag bliver til selvstændige unge mennesker, der er godt rustet socialt og uddannelsesmæssigt, så Danmark fortsat kan klare sig godt. Heldigvis går ønsket i opfyldelse for rigtig mange af børnene. Men sociale forhold hos forældrene kan betyde, at hverdagen er mere udfordrende for nogle børn end andre.

Det er BUPL’s holdning, at disse børn skal have samme muligheder som den øvrige børnegruppe – både for deres egen skyld og for samfundets skyld.