Som ressourcepædagog er Lene Loft Jensen alt fra budgetplanlægger til forældreguide for de spædbarnsmødre, hun møder i sit meget varierende job.

Udgivet d. 13. maj 2019

Af: Trine Vinther Larsen, Journalist, foto: Hung Tien Vu

Kulturformidler, kostvejleder, socialrådgiver og budgetplanlægger. Lene Loft Jensen har indtaget mange roller i sin relation til især spædbørnsmødrene, hun møder i sit job som ressourcepædagog i Svendborg Kommune.
Hun har endda siddet på et hospital for at bistå en vordende mor, som skulle føde ved kejsersnit.

»Det blev akut kejsersnit, så jeg kom ikke med helt ind på fødestuen, men ventede udenfor. Kvindens egen mor havde afslået at være med,« fortæller Lene Loft Jensen.

Som led i kommunens projekt ’Tidlig indsats før og i vuggestuen’ har hun i samarbejde med sundhedsplejen fulgt kvinden i hendes graviditet. Under barslen er hun kommet i hjemmet hos mor og barn, og senere har hun hjulpet med at køre barnet trygt ind i vuggestuen.
Projektet startede i 2015, og indtil nu har 12 såkaldte risikofamilier fået hjælp fra et tværfagligt hold af sundhedsplejersker, ressourcepædagoger og vuggestuepersonale, som ved fælles hjælp har arbejdet for at give børnene og deres forældre den bedste start på familielivet.

Da projektet i sommer blev evalueret positivt, besluttede kommunen at fortsætte. Årligt koster det omkring 100.000 kroner at sætte ind med ekstra pædagogtimer i udvalgte familier, og de penge er godt givet ud, mener Lene Loft Jensen.

»Det koster lidt at sætte ind så tidligt og massivt, men i sidste ende tror jeg, at kommunen sparer mange penge ved at løse problemerne, mens de endnu er små, frem for først at sætte ind når de har fået lov til at vokse sig store,« siger hun.

Ring om familien

Lene Loft Jensen har været ressourcepædagog for 8 af de 12 familier.
Hun er blandt andet kommet hos en syrisk kvinde, der som kun 18-årig stod alene med sit barn og uden familie eller netværk til at hjælpe. I en anden familie med dansk-afrikansk baggrund har hun hjulpet med at køre barnet ind i først dagpleje og senere vuggestue. Her har hun givet råd om alt fra søvnrytme til madpakker. Hun har også vist faren, hvordan man skifter ble, og forklaret, at det er dansk kultur, at fædre tager del i omsorgen for og plejen af barnet.

»Det er ikke, fordi jeg skal bestemme, hvordan familierne skal gøre, men barnet havde svært ved at blive passet ude, så jeg ville gerne have, at drengen lærte, at der kan være andre omsorgspersoner end mor,« fortæller Lene Loft Jensen.

Andre forældre har haft behov for sprogstøtte: Ofte har hun hjulpet mødre med at læse breve fra kommunen. Og en gang bad en vuggestue hende om at hjælpe en mor med at købe luseshampoo og læse instruktionen.
Fælles for de familier, Lene Loft Jensen kommer hos, er, at deres livssituation er blevet uoverskuelig, og at størstedelen lever for få penge.

»Sammen med sundhedsplejen og børnenes pædagoger prøver vi at lægge en ring rundt om familien. Vi prøver at skabe ro om det, der skaber kaos, sådan at forældrene kan fokusere på at være forældre,« siger Lene Loft Jensen.

Hjælpen lykkes

Hvis rod i økonomien suger alt overskud ud af forældrene, kan det være, at Lene Loft Jensen hjælper med at lægge et budget og se, hvor der kan spares. Er det en flytning, der bekymrer, kan hjælpen handle om at finde frivillige til at hjælpe den gravide, unge mor med at få sine ting flyttet. Men selvom rollerne er mangeartede, understreger Lene Loft Jensen, at hun først og fremmest kommer i hjemmet som ressourcepædagog.

»Jeg bevæger mig ofte uden for mit fagområde, men jeg er ikke socialrådgiver. Nogle ting kan jeg vejlede om, men jeg kan ikke vide alt om for eksempel faderskabssager, men jeg kan hjælpe med at ringe til statsforvaltningen. Eller jeg kan gå med til lægen, på jobcenteret eller til møde i integrationsteamet. Mit udgangspunkt er altid at hjælpe med det, som familien oplever som det mest presserende, for så kan vi komme videre derfra,« siger Lene Loft Jensen.

Hun er ikke bange for at overhjælpe.

»Som ressourcepædagog træder jeg ind i barnets og forældrenes liv i en periode for at løse et problem. Men jeg er meget bevidst om, at jeg skal trække mig igen. Min fornemste opgave er at blive overflødig. Når det sker, er jeg lykkes,« siger Lene Loft Jensen.

Sådan går det de fleste gange, men nogle få familier har haft brug for mere hjælp, end sundhedsplejen og pædagoger kunne give, og så er sagen overgået til familieafdelingen.
For Lene Loft Jensen betyder det ikke, at hendes og kollegaernes indsats er mislykkes.

»Sagen er jo kommet videre langt tidligere end før, og der har allerede været prøvet nogle ting af, som har sendt familien i en god retning,« siger hun.