Regeringen lagde i januar op til en styrket testindsats i landets daginstitutioner som forudsætning for, at dagtilbuddene fortsat kunne holde åbent. Men nu har regeringen droppet planerne, hvilket møder hård kritik fra både BUPL og Folketinget.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

I starten af januar meldte regeringen ud, at udvikling af modeller for coronatest af personale i daginstitutionerne var en forudsætning for, at dagtilbuddene fortsat kunne holde åbent under coronapandemien.

Siden da er de politiske udmeldinger om eksempelvis mobile lyntestcentre i daginstitutionerne skiftet adskillige gange. Og mens pædagoger ansat ved grundskoler og SFO’er nu kan blive coronatestet på deres arbejdsplads, ser det ud til, at regeringen forsøger at droppe planerne om systematiske test i daginstitutionerne

I stedet opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet nu ansatte i daginstitutioner til at ’benytte det fintmaskede statslige testcenter-setup, der er under udbygning, herunder faste centre og pop-up centre.’

Kort sagt: Ansatte i daginstitutioner vil grundlæggende have samme testmuligheder som eksempelvis personer, der arbejder hjemme.

BUPL: Regeringen burde styrke forebyggelsen

BUPL’s formand Elisa Rimpler kalder forløbet både uskønt og uordentligt. Hun undrer sig over, at regeringen ikke allerede har investeret i systematisk test i daginstitutionerne for at forebygge smittespredning:

”Pædagoger, som hver dag går på arbejde uden værnemidler og er i tæt kontakt med børn og forældre er i stor smitterisiko. Især med den britiske variant, som allerede har ført til adskillige lukninger af institutioner, og hvor det i nogle kommuner er op til hver fjerde smittede, som er under 10 år. Det er en kæmpe udfordring, som kalder på, at regeringen sætter en testindsats i værk, som langt bedre forebygger, at daginstitutioner må lukke ned, og at hele lokalsamfund må i isolation,” siger hun.

Behov for samlet teststrategi

Elisa Rimpler påpeger, at corona-retningslinjernes krav om små børnegrupper med fasttilknyttede voksne gør det særligt svært at få hverdagen til at hænge sammen, hvis man skal forlade arbejdspladsen for at blive testet i arbejdstiden.

”Regeringen og kommunerne burde hurtigst muligt komme med en tydelig og fælles løsning, så pædagoger kan lade sig teste to gange ugentligt som anbefalet uden det skal gå ud over fritiden eller tiden med børnene,” understreger hun.

Regeringen henviser til, at ’Den enkelte kommune har mulighed for, hvor der er overskydende kapacitet, at lade personale i dagtilbud blive testet i det kommunale testspor for skoler, for eksempel på skoler, hvor dagtilbuddene er i nær tilknytning til disse, eller af kommunale podere, der for eksempel kan komme ud til dagtilbuddene.’

Men selvom det er fornuftigt, hvis man eksempelvis kan sikre, at daginstitutionerne kan få besøg af podere, som har base på skolerne, er regeringens udmelding problematisk, mener Elisa Rimpler:

”Når regeringen henviser til forskellige muligheder, som kommunerne ’for eksempel’ kan bruge, så kommer der ikke en ensrettet melding og en medfølgende infrastruktur, som understøtter systematisk test af daginstitutionspersonale. Og det er sådan en løsning, der er behov for,” siger hun.

Aalborg giver løn for test: Vil sikre åbne dagtilbud

Et af de steder, hvor man allerede i starten af januar styrkede pædagogernes mulighed for at blive coronatestet, er Aalborg Kommune. Her kan medarbejderne på 0-6 årsområdet vælge imellem at gå til test i arbejdstiden eller få udbetalt en times løn om ugen for at blive coronatestet uden for arbejdstiden.

Ordningen har begrænset smitte i kommunens institutioner og dagpleje, og så har den givet ro i en tid, hvor de politiske udmeldinger om teststrategier har skiftet på nærmest ugentlig basis.

”Vi indførte ordningen, fordi det var vigtigt for os at kunne holde dagtilbuddene åbne, og det har virket. Vi har kun haft meget begrænsede og kortvarige nedlukninger. Samtidig har tilbagemeldingerne fra daginstitutionslederne været enormt positive: Ordningen tager hensyn til personale og vagtplaner samtidig med, at vi får begrænset smittespredningen,” fortæller Aalborg Kommunes Børne- og Familiechef, Hans Christian Mariegaard.

Vurderingen er, at omkring 90 procent af de omfattede medarbejdere i Aalborg Kommune har benyttet ordningen, oftest med test indenfor normal arbejdstid. Ordningen med en betalt time har igennem januar og februar kostet kommunen omkring 200.000 kroner.

”Det synes vi egentlig er en fornuftig pris for, at vi til gengæld kan holde vores dagtilbud åbne og gøre medarbejderne trygge,” siger Hans Christian Mariegaard.

Trods succes: Ny strategi standser ordning

Men selvom ordningen i Aalborg har været en succes, forventes den ikke at fortsætte foråret ud:

”På landsplan har kommunerne bundet sig til en ny ordning baseret på, at mange nye testcentre gør det væsentligt nemmere for eksempelvis pædagogerne at blive testet. Derfor vil Aalborg til den tid udfase vores nuværende ordning. Vi vil ikke køre solo og agere løftestang for, at andre kommuner, som ikke har samme vilkår som os, kan blive pålagt at indføre en lignende ordning, selvom vi selv er glade for den,” siger Hans Christian Mariegaard.

Men det er den forkerte vej at gå, mener BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Jeg forstår simpelthen ikke, at kommuner som Aalborg, der går forrest og har vist en simpel og billig løsningsmodel, nu føler, at de bør udfase den. Man burde snarere sige, at andre kommuner skulle kopiere Aalborgs ordning. For ganske få penge sikrer ordningen i Aalborg både børn og pædagoger, hjælper arbejdende forældre, som er afhængige af åbne daginstitutioner, og begrænser smitte i lokalsamfundene.”

Politikere støtter BUPL: Vil sikre systematisk test i dagtilbud

BUPL’s kritik møder opbakning i Folketinget, blandt andet fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Han kalder det ”dybt angribeligt,” at der endnu ikke er etableret systematisk test af frontpersonalet i dagtilbud på trods af regeringens tidligere udmeldinger.

”Man valgte fortsat at holde daginstitutionerne åbne selvom der åbenlyst var en smitterisiko, af hensyn til at få samfundet til at hænge sammen og af hensyn til trivslen i børnefamilierne. Og så skylder vi selvfølgelig at sikre, at personalet bliver tilbudt test,” siger han til DR.

Han mener, politikerne bør sikre systematisk test i daginstitutionerne  både af hensyn til børn og personale i daginstitutionerne og for at begrænse smittespredningen i samfundet.

Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby understreger over for DR, at det haster med at finde en løsning.

Også Dansk Folkepartis socialordfører, Karina Adsbøl, bakker op om BUPL’s kritik:

”BUPL efterlyser en bedre teststrategi, vi er helt enige. Så lige en appel til ministrene: Sæt i gang!” skriver hun på Twitter.

SF’s børne- og undervisningsordfører, Jacob Mark, kalder på Twitter regeringens håndtering af test i daginstitutionerne ‘amatøragtig.’