Regeringen har netop præsenteret et stort udspil, som blandt andet vil sende ekstra penge til uddannelse og erfarne pædagoger, som mister deres job. Vigtige styrkelser, roser BUPL, som dog samtidig kritiserer planer om væsentligt færre dagpenge til nyuddannede.

Opdateret d. 9. september 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Efter flere års besparelser på pædagogernes uddannelse, lægger regeringen nu op til at bruge et milliardbeløb på blandt andet velfærdsuddannelserne.

Det sker i forbindelse med regeringens nye udspil, ’Danmark kan mere 1,’ som blev offentliggjort 7. september.

I udspillet peger regeringen på, at uddannelserne har ’for få undervisningstimer, for lidt vejledning, for få forventninger til dem og i det hele taget for lidt underviserkontakt på studiet.’

På den baggrund foreslår regeringen at afsætte godt to milliarder kroner om året fra 2023-2030 til at ’ løse de udfordringer, Danmark står over for på klima- og uddannelsesområdet.’

’Pædagoguddannelsen har brug for massivt løft’

Hos BUPL roser formand Elisa Rimpler regeringens foreslåede uddannelsesløft. Hun ser det som helt oplagt, at en solid del af pengene sendes mod pædagoguddannelserne.

”Regeringens udspil på uddannelsesområdet ser rigtig godt ud. Pædagoguddannelsen har brug for et massivt løft, og det er positivt, at regeringen lægger op til at inddrage input fra parterne omkring uddannelserne i forhold til fordeling af midlerne. Det er vigtigt for at sikre, at pædagoguddannelsen tildeles de nødvendige penge, og at de udnyttes bedst muligt, ” siger hun.

Efter flere års udsultning fik pædagoguddannelsen i år 2019 et midlertidigt tilskud på 127,5 millioner kroner om året frem til 2023. Men der er behov for væsentligt mere, hvis pædagoguddannelsen skal sikres den nødvendige kvalitet, mener Elisa Rimpler.

”Derfor er vi glade for udsigterne til, at et væsentligt økonomisk løft er på vej. Det har vi arbejdet længe for,” siger hun.

Regeringens endelige udspil om, hvordan pengene skal komme blandt andet velfærdsuddannelserne til gode, vil dog først blive fremlagt, når den kommende evaluering af pædagoguddannelsen er offentliggjort.

Billigere fagforening og ekstra dagpenge til erfarne

Regeringen lægger med udspillet også op til at sikre et ’stærkere organiseret arbejdsmarked,’ hvor en endnu større del af lønmodtagerne er medlem af en overenskomstbærende fagforening.

På den baggrund vil regeringen blandt andet forhøje det årlige skattefradrag for fagforeningskontingenter fra 6000 kroner til 7000 kroner til gavn for blandt andet medlemmer af BUPL.

Desuden foreslår regeringen at hæve dagpengesatsen for ledige, som har arbejdet mindst to ud af de seneste tre år og samtidig har været medlem af en a-kasse som eksempelvis BUPL-A i mindst fire år. Disse ledige skal kunne få op til 5000 kroner ekstra om måneden i de første tre måneders ledighed.

Regeringen vil skære hårdt i nyuddannedes dagpenge

BUPL-formand Elisa Rimpler roser regeringens planer om at styrke tilslutningen til fagforeningerne og en hævet dagpengesats for lønmodtagere, som mister deres job.

Til gengæld kritiserer hun regeringens planer om at skære mere end 4000 kroner om måneden af dagpengesatsen for nyuddannede ledige – de såkaldte dimittender – under 30 år, som ikke har børn.

”Forringelsen for ikke-forsørgende dimittender er en stor tidsel i et ellers godt udspil. Forringelsen vil berøre en stor del af vores ledige medlemmer, og det vil vi problematisere i den videre behandling af regeringens udspil. Vi mener ikke, en styrkelse af dagpengeretten på et område skal ske ved at svække den på et andet område,” siger Elisa Rimpler.

Pædagogernes a-kasse, BUPL-A, oplyser, at der i starten af september var lidt under 1700 ledige pædagoger, og at 28,7 procent af dem var dimittender.

Detalje i udspil kan hjælpe både børn og pædagoger

I øjeblikket får folke- senior- og førtidspensionister mindre udbetalt i pension, hvis deres partner har en arbejdsindtægt. Det skyldes reglerne om ægtefælleafhængighed i pensionssystemet.

Regeringen lægger i udspillet op til fjerne disse modregningsregler. Og det kan komme både børn og pædagoger til gode, lyder vurderingen fra BUPL.

”Et opgør med modregningsreglerne i forhold til eksempelvis førtidspensionen kan nedbringe antallet af børn, som vokser op i fattigdom. Det vil komme både børnene og de pædagoger, som arbejder med dem til gode,” siger Elisa Rimpler.

Også pædagoger, som selv er gået på pension eller er gift med en førtids-, senior- eller folkepensionist, vil kunne nyde godt af regeringens foreslåede lempelser af modregningsreglerne.

Her er regeringens planer for pædagoger

Regeringens udspil, ’Danmark kan mere1,’ indeholder en række forslag, som berører pædagoger:

  • 2,1-2,5 milliarder kroner om året fra 2023-2030 til et uddannelsesløft – heriblandt pædagoguddannelsen.
  • Det årlige skattefradrag for fagforeningskontingenter hæves fra 6000 kroner til 7000 kroner.
  • Hævet dagpengesats for ledige, som har arbejdet mindst to ud af de seneste tre år og samtidig har været medlem af en a-kasse i mindst fire år.
  • Forkortet dagpengeperiode for ledige på dimittendsats, altså nyuddannede. Perioden halveres fra to til et år.
  • Nedsat dagpengesats for dimittender under 30 år uden børn.
  • Ingen modregning i pension på grund af partners arbejdsindkomst