Både politikere og interesseorganisationer kalder det ”historisk,” at der nu endelig kommer lovkrav om minimumsnormeringer i landets vuggestuer og børnehaver. Se en række af reaktionerne her.

Opdateret d. 7. december 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Regeringen har sammen med støttepartierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet netop offentliggjort en aftale, som stiller lovkrav om minimumsnormeringer i landets vuggestuer og børnehaver fra år 2024 – et år tidligere end ventet.

Aftalen kommer som en del af Finansloven for 2021, og regeringen og støttepartierne har prioriteret at fremrykke loven om minimumsnormeringer på trods af den igangværende coronakrise. Fremrykningen er sket for at give børnene tryghed, udviklingsmuligheder og tid, lyder det fra finansminister Nicolai Wammen (S):

»Vores hovedfokus er at passe på danskernes arbejdspladser og få Danmark bedst muligt igennem krisen. Men vi må samtidig ikke glemme, at vi også i en krisetid har et særligt ansvar for at skabe bedre forhold for vores børn, vores unge og vores ældre.«

Optimistisk støtteparti: Største nogensinde

BUPL-formand Elisa Rimpler kalder aftalen for en historisk sejr, og det synspunkt møder genklang blandt både politikere og interesseorganisationer.

SF-formand Pia Olsen Dyhr kalder årets finanslov ”den største nogensinde for vores børn.”

»Sidste år begyndte vi en børnerevolution med en historisk aftale om minimumsnormeringer. Nu rykker vi normeringerne frem. Får pengene ud på blå stue hurtigere. 200 millioner ekstra om året. Vi stopper oprykningen af børn fra vuggestue til børnehave, før de er tre år.”

Og selvom aftalen ikke på nuværende tidspunkt endegyldigt sikrer, at minimumsnormeringerne kommer til at gælde helt ned på institutionsniveau, så er hun optimistisk:

»Med de tal, vi har nu, så ser det faktisk ud til, at vi kan levere minimumsnormeringer på institutionsniveau,« siger Pia Olsen Dyhr og understreger, at SF vil kæmpe for, at minimumsnormeringerne kommer til at gælde på institutionsniveau, når loven træder i kraft.

”En kæmpe sejr”

Hendes partifælde, SF’s børneordfører Jacob Mark, kalder også enigheden om lovkrav til minimumsnormeringer for historisk:

»Børnene får nu nogle rettigheder og børneområdet er det højst økonomisk prioriterede – endda med en lovfæstning.«

Forældreorganisationen FOLA kalder aftalen ”det største nogensinde indenfor dagtilbudsområdet,” og organisationens formand, Signe Nielsen, ser aftalen som en kæmpe sejr for alle børn i dagtilbud.

Professionshøjskolernes organisation, Danske Professionshøjskoler, roser aftalens fokus på opkvalificering af den pædagogiske faglighed.

»Personalets faglighed er afgørende for børnenes hverdag og fremtidige muligheder. En opkvalificering af det pædagogiske personale, ikke mindst flere pædagoger, vil forbedre rammerne omkring de 0-6-årige,« siger organisationens formand, Stefan Hermann.

Læs hele aftaleteksten.