SF vil have fremrykket minimumsnormeringerne, og de Radikale vil sikre, at 80 procent af personalet i dagtilbud er pædagoger. BUPL støtter begge krav, mens Socialdemokratiet ikke vil lægge sig fast på tal for pædagogandelen.

Opdateret d. 31. august 2020

Af: Mikkel Kamp, Journalist

Andelen af pædagoger i dagtilbud skal være langt højere, mener Radikale Venstre.

Partiet tager nu kravet med til forhandlingerne om finansloven, som netop er skudt i gang.

»Der skal ikke bare være flere voksne. Der skal også være flere uddannede pædagoger til vores børn. Derfor vil vi have andelen af pædagoger med som en del af aftalen. Sker det ikke, er jeg bekymret for, at man i kommunerne kommer til at ansætte en højere andel af medhjælpere, fordi det er billigere. Normeringer og uddannelse skal tænkes sammen,« siger Lotte Rod, børneordfører for Radikale Venstre.

Rekrutter tusindvis af pædagoger

Radikale Venstre ønsker, at 80 procent af de ansatte i dagtilbud er uddannede pædagoger. Det samme gør BUPL, fortæller Elisa Rimpler.

»Det handler ikke kun om antallet af voksne. Det handler om faglighed, og derfor skal man i forbindelse med forhandlingerne sætte mål for andelen af pædagoger og lægge en plan for, hvordan man øger andelen. Planen skal blandet andet handle om, hvordan man vil rekruttere nye pædagoger og om, hvordan man vil sørge for løbende efter- og videreuddannelse,« siger formanden for BUPL.

Lotte Rod er enig.

»Det kræver, at der bliver uddannet tusindvis af nye pædagoger i de kommende år, så vi skal sætte mål for andelen af pædagoger og lægge en plan for, hvordan vi får uddannet de mange medhjælpere,« siger hun.

Hos Socialdemokratiet vil børneordfører Jens Joel ikke sætte tal på, hvor stor en del af de ansatte i dagtilbud, der skal være uddannede.

»Nu forhandler vi om minimumsnormeringer. Det er klart, at de forhandlinger handler om, hvordan vi sikrer, at der er flere hænder, og at en mindre andel end i dag er ufaglærte,« siger han.

Minimumsnormeringer før tid

Heller ikke SF vil inden forhandlingerne lægge sig fast på, hvor stor en del af personalet, der skal være uddannede pædagoger, men det skal være ’så stor en andel som muligt’, oplyser SF’s presseafdeling.

For SF bliver det et hovedkrav, at minimumsnormeringerne bliver indført tidligere end planlagt.

»Aftalen om minimumsnormeringer var et stort skridt, men der er lang tid til 2025. Derfor siger vi nu klart og tydeligt: Lad os få flere hænder ud til leg og trøst hurtigere. Det koster selvfølgelig penge, men det er den bedste investering, vi overhovedet kan foretage os,« siger Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse.

Konkret vil SF afsætte 200 millioner ekstra om året frem mod 2024 for på den måde at komme et år foran den nuværende politiske plan.

Det er en rigtig god idé, synes Elisa Rimpler.

»Vi har netop i forbindelse med corona-epidemien oplevet, at det ikke kun er teori, når vi siger, at mindre børnegrupper med flere pædagoger pr. barn giver mere ro og bedre trivsel. Vi ved, hvad der er det rigtige at gøre for børnene. Det er bare med at komme i gang,« siger hun.