Hvad forventer børnene, når de vinker farvel til børnehaven for at starte i SFO og 0. klasse, og hvilke strategier har de til at falde til i den nye hverdag? Kira Saabye Christensen undersøger overgangen fra børnehave til skole fra børnenes perspektiv.

Udgivet d. 11. februar 2019

Af: Marie Bille, Journalist

Hvad undersøger du?

»Jeg undersøger børns overgang fra børnehave til SFO og skole. Mit fokus er, hvordan børn håndterer denne her overgang i deres liv. Vi voksne har en del forestillinger om, hvad overgangen betyder for børn, og hvordan overgangen kan blive god. Men vi ved ikke så meget om, hvad børnene er optagede af i forbindelse med overgangen, og hvordan de håndterer de institutionelle organiseringer, der rammesætter den. Hvilke forventninger knytter sig til at være kommende skolebarn i børnehaven for eksempel? Og hvilke forventninger og krav er der, når barnet kommer over i SFO’en og ind i 0. klasse? Hvad er det for strategier, de anvender for at falde til? Hvordan opfatter og fortolker de skift? Det er ikke et projekt om, hvordan overgang gøres bedst. Det er mere et forsøg på at udforske, hvordan overgangen egentlig ‘gøres’. Selvfølgelig for at vi kan blive klogere på, om overgangen ser ud, som vi gerne vil have den – også betragtet fra børnenes perspektiver.«

Hvorfor er det vigtigt?

»Eftersom stort set alle børn går i børnehave og starter i skole, så gør alle børn i Danmark sig erfaringer med denne overgang. Derudover har der de seneste år været en stærk politisk interesse for overgangen og stærke ambitioner om at kvalificere overgangen, så den bliver så sammenhængende som muligt for børnene. Selve ambitionen om at ville skabe sammenhæng i børns liv og i den her overgang er ikke ny, men den er blevet reaktualiseret og sat på den politiske dagsorden i de senere år i lyset af andre politiske dagsordner – som for eksempel tidlig indsats, lige muligheder for alle børn og øget fokus på børns læring. Derfor er der i mange politiske dokumenter fokus på, hvordan der kan skabes gode overgange for børn. Sammenhæng og samarbejde betones. Eftersom det er børnene, der skal gøre sig erfaringer med overgangen, så bliver det interessant at kigge på overgangen fra børn-enes perspektiv. Er det mon sammenhæng, de efterspørger? Og hvad er sammenhæng for børn?«

Hvordan skal du undersøge det?

»Mit studie bygger på et etnografisk feltarbejde, som jeg allerede har foretaget. Jeg har foretaget deltagerobservationer og interview med børn for at få indblik i, hvordan de ‘gør’ denne overgang, og hvilke forestillinger de har om den. Mit feltarbejde strækker sig over otte måneder, hvor jeg har fulgt en gruppe på 20 børn fra to forskellige børnehaver i samme kommune ind i en SFO og to børnehaveklasser på den samme skole. Jeg har været med de sidste tre måneder af børnenes børnehaveliv og blev involveret i forskellige pædagogiske aktiviteter. Og så har jeg fulgt dem – først i SFO og dernæst ind i 0. klasse. Jeg har både talt uformelt med børnene og foretaget mere formelle interview med alle 20 børn. Derudover har jeg interviewet pædagogerne, både i børnehave, SFO og skole. Det har jeg gjort for at forstå hvilke rationaler og forståelser, der er på spil i forbindelse med overgangen.«

Om forskeren og projektet

Kira Saabye Christensen er cand. mag i pædagogik og psykologi og uddannet i 2003 fra RUC. Hun er lektor på pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole og ph.d.-studerende på Pædagogisk Antropologi, Århus Universitet og tilknyttet forskningsprogrammet ’Dagtilbud, social- og specialpædagogik’ ved Københavns Professionshøjskole. Kira Saabye Christens afslutter sin ph.d. om børns overgang til skole den 31. januar 2020. Forskningen er fifinansieret af midler fra Det Frie Forskningsråd.