Boern Amp Unge Rasmusalenkaer 194


”Pædagogen kan være rigtig god til at arbejde med de dele af undervisningen, der ikke er af fagfaglig karakter. Pædagogen kan holde styr på, hvor uroen ulmer. Pædagogen kan have overblik over alt det, man som lærer har svært ved at fornemme, når man skal undervise i det fagfaglige indhold. Og der excellerer pædagoger,” siger Rasmus Alenkær / Pressefoto