Overenskomstforhandlingerne for privatansatte pædagoger er nu faldet på plads. Især pædagoger med mere end 10 års anciennitet kan se frem til et lønløft.

Opdateret d. 26. april 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

I kølvandet på overenskomsterne for de offentligt ansatte pædagoger har BUPL nu også fået afsluttet forhandlingerne for de 2.500 medlemmer, der er ansat i private institutioner eller skoler. Den sidste aftale kom først i hus efter påske, men nu er de fem forskellige private overenskomster, der er blevet forhandlet i denne omgang, sendt til urafstemning.

Næstformand i BUPL Birgitte Conradsen, der har forhandlet med de private arbejdsgivere, er godt tilfreds med de overenskomster, der er indgået.

“Privatansatte har et lønefterslæb i forhold til offentlige ansatte pædagoger. Derfor er jeg glad for, at vi har fået lidt mere end det, der er aftalt på det kommunale område,” siger Birgitte Conradsen

Læs aftaleteksterne for de private overenskomster her.

Et løft til høj anciennitet

Hun glæder sig især over, at det på alle overenskomster er lykkes at hæve lønnen for pædagoger med mere end 10 års anciennitet.

”Forskellen på offentligt og privat ansatte pædagoger bliver nemlig markant, når de har mere end 10 års anciennitet, for vi har ikke garantilønsordninger på det private område. Så vi har haft fokus på at få løftet den gruppe. Så efter 10 år stiger man enten et løntrin eller får et højere tillæg,” siger Birgitte Conradsen.

Fælles overenskomst

Samtidig har forhandlingerne også været præget af, at fem arbejdsgivere, Børneringen, FOBU, Spia, DLO og FDDB, har slået sig sammen i et forhandlingsfællesskab og derfor har ønsket en fælles overenskomst.

”Det er vi også glade for, for det letter arbejdet fremover. Vi vil også gerne harmonisere, så medlemmer på det private område får så ensartede overenskomster som muligt, så alle medlemmer får det samme,” siger Birgitte Conradsen.

De private overenskomster er allerede sendt til urafstemning, og de berørte medlemmer har indtil 26. april til at få afgivet deres stemme.