Vi gør børn nysgerrige på, hvad de selv vil opdage, siger pædagog Lone Jensen, som sammen med lærer Jan Barslund har modtaget Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris på 250.000 kroner.

Udgivet d. 27. maj 2019

Af: Steffen Hagemann, Journalist / Foto: Claus Bech

Ler kan være rigtig meget mere end en mursten og et skævt askebæger, i hvert fald når børnene på Nordskolen afdeling Egebjerg ved Nykøbing Sjælland går i gang med at udforske det under vejledning af pædagog Lone Jensen og lærer Jan Barslund fra Nordskolen.
Teamet havde sat tre uger af til lerprojektet, fortæller Lone Jensen.

»Men det endte med at vare i halvanden måned, fordi vi fordybede os. Så var vi ude for at finde ud af, hvor ler kommer fra, hvad det er og for at grave det op. Det endte med, at børnene smagte på ler, lavede masker og kunne illustrere, hvordan ler bliver til,« fortæller Lone Jensen.

Det er netop Lone Jensen og Jan Barslunds evne til at lade børnenes nysgerrighed være afgørende for, hvilken retning undervisningen skal tage, der nu har resulteret i, at de to har fået Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris på 250.000 kroner. De 200.000 kroner af prisen går til udvikling af skolens undervisning indenfor naturfag, mens de 50.000 kroner skal deles mellem de to undervisere.

Nysgerrigheden er drivkraften

Lone Jensen og Jan Barslund har arbejdet sammen i omkring syv år, men det var først, da Lone Jensen for fire år siden fik en diplomuddannelse i naturfag og science, at samarbejdet for alvor tog fart.

»Jeg er virkelig fortaler for uddannelsen, for det giver rigtig gode redskaber til at arbejde den naturvidenskabelige vej,« siger hun.

Når de to planlægger et forløb, bliver emnet gerne valgt ud fra børnenes ønsker om, hvad de vil lære om. Børnenes nysgerrighed skal nemlig være drivkraften i naturfagene, mener hun.

»Vi skal huske, at børn er født nysgerrige, og det er vores pligt at bidrage til at bevare den nysgerrighed og sørge for, at de har lyst til at udforske. Vi er bevidste om, at når børn stiller et spørgsmål, giver vi ikke bare svaret, men stiller et nyt spørgsmål, så vi ikke lukker emnet for dem,« siger hun.

Samarbejde på tværs af klassetrin

På Nordskolens afdeling Egebjerg bor børnehaven også, og derfor har Lone Jensen og Jan Barslund fået ansvaret for naturfag fra børnehaven helt op til 6. klasse, som er ældste klassetrin på skolen. Det gør det muligt at skabe en rød tråd i arbejdet, når alle kan arbejde med det samme emne.

»Men vi tilpasser det til aldersgrupperne,« siger hun.

Når alle arbejder med det samme, giver det også mulighed for at arbejde på tværs af klasseskel. Nogle gange bliver for eksempel 3. klasseseleverne sat til hjælpe i 1. klasse, og 1. klasses-eleverne kan komme ned i børnehaven.

»Det er en rigtig god måde at gøre det på, hvor børnene får et samarbejde, hvor nogle kan mere end andre,« siger hun.

Overgangen bliver lettere

Det også er med til at gøre overgangen fra børnehave til skole lettere, når de små børn i forvejen kender både børn og voksne på skolen, pointerer hun.
Naturligvis kan emner fra naturfag også få lov til at brede sig til de andre fag som dansk, matematik og billedkunst.

»Men vi skaber grundformen af forløbet og er tovholdere,« siger Lone Jensen.

Lige nu har hele skolen afsluttet et forløb om skrald.
For de ældste klasser op til 6. klasse venter der nu et projekt, der understøtter Lone Jensen og Jan Barslunds bærende idé om, at elevernes egen nysgerrighed skal være drivkraften i undervisningen. Eleverne skal nemlig selv vælge det emne, som de skal arbejde med de næste fire uger.

»Og de skal selv præsentere det for de andre, så de kan give deres læring videre,« siger Lone Jensen.

Novos Natur- og Teknologilærerpris

● Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i faget Natur og Teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats indenfor naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.
● Prisen uddeles årligt og er delt i to: én til en lærer eller et team øst for Storebælt og én vest for Storebælt.
● Hver pris består af en sum på 250.000 kroner. 50.000 kroner er en personlig hæderspris, mens 200.000 kroner tilfalder skolen. Pengene skal bruges til udvikling af den naturfaglige undervisning fx ved indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/udeområder eller efteruddannelse.